Vooral jongeren zijn weer uit de WW

Werkloosheid Het aantal werklozen daalt verder, ondanks de coronacrisis. Maar wat als straks de overheidssteun stopt?

Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis is het aantal werklozen weer onder de 300.000 beland. In juni zat 3,2 procent van de beroepsbevolking zonder werk, zo hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en uitkeringsinstantie UWV donderdag gemeld. Daarmee zijn de werkloosheidscijfers bijna terug op het niveau van maart 2020, toen de crisis begon.

Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering is afgelopen maand verder gedaald. Op dit moment ontvangen ruim 238.000 mensen zo’n uitkering. Ook dat aantal is terug op het niveau van vóór de coronacrisis. Vooral 27-minners maakten minder aanspraak op een werkloosheidsuitkering: vergeleken met een jaar geleden hadden ruim 60 procent minder jongeren in juni een WW-uitkering. Nu horeca en winkels weer volledig open zijn, kunnen ze daar weer goed terecht voor (bij)banen.

Bedrijven moeten het straks zonder zijwieltjes doen

Rob Witjes hoofd arbeidsmarktinformatie UWV

De arbeidsmarkt reageerde het afgelopen coronajaar ‘atypisch’ op de crisis, stelden experts al eerder vast. Aan de ontwikkelingen daarop was vrijwel niet af te zien dat Nederland zich in een economische crisis bevond. Grote ontslagrondes bleven bijvoorbeeld uit.

Harde klappen

De werkloosheid bevond zich in augustus vorig jaar op een hoogtepunt, met 426.000 werklozen. Vooral uitzendkrachten, flexwerkers en zzp’ers vingen de klappen van de crisis op. Het aantal werklozen neemt sindsdien weer af.

Onzeker is wat straks gebeurt als de overheidshulp voor bedrijven ophoudt. Het kabinet wil de coronasteun per oktober stopzetten. Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV: „Bedrijven zullen het straks zonder zijwieltjes moeten doen. Dan gaan ze de balans opmaken.”

Witjes verwacht dat de werkloosheid dan iets zal oplopen, en ook dat het aantal faillissementen – nu op een laagterecord – wat toeneemt. Maar hij voorziet geen „explosieve stijging” van het aantal werklozen, zoals aan het begin van de coronacrisis gevreesd werd. „De economie is veerkrachtig gebleken.”