Brieven

Horeca

De nachtcultuur wordt de nek omgedraaid

Foto Olivier Middendorp

Met de recente aanscherping van de coronamaatregelen van de regering is het nachtleven in Nederland verboden. Zonder enig perspectief op heropening, zonder ideeën over hoe het wél zou kunnen, zonder ook maar een spoor van compassie voor artiesten, publiek en organisatoren, lijkt het doek te zijn gevallen voor clubs, dj’s en nachtpubliek. Duidelijk is dat deze regering geen greintje besef heeft wat nachtcultuur betekent en de impact die ze heeft op miljoenen mensen. Dit doodvonnis is onacceptabel!

De overheid heeft geblunderd door te versoepelen, terwijl de eigen voorzieningen (‘testen voor toegang’, vaccinatieprogramma’s) nog niet op orde waren. Door bezoekers van het nachtleven onterecht te framen als schuldigen wordt de sector beschadigd en lijkt heropening verder weg dan ooit. Deze blunders hebben consequenties – voor de cultuur, voor het welzijn, voor het levensgeluk en voor de economie.

Het is elders al vaker gezegd: de huidige verdeling van het opvangen van de ellende is ongelijkwaardig en onhoudbaar. Jonge mensen zijn in veel opzichten de grootste groep gedupeerden van deze ellende en de sluiting en beschadiging van het nachtleven maakt de situatie alleen maar uitzichtlozer.

Wij willen een krachtig tegengeluid laten horen. Gezondheid en veiligheid staan voorop, maar dat beperkt zich niet alleen tot het al dan niet krijgen van het virus. We zien ook depressie en andere mentale klachten als gevolg van de maatregelen. We zien een fundamentele expressievorm, jezelf verliezen in dansen, gemarginaliseerd worden. De open en inclusieve dansvloer is thans formeel verboden. Een zorgvuldig opgebouwde cultuurvorm – met Nederland als internationale voorloper van genres en artiesten – dreigt te verdwijnen.

Bied organisatoren, clubs en artiesten perspectief. Met financiële steun, ontwikkeling van alternatieven en mentale zorg. Leer van landen en regio’s die liefdevol en met succes de clubcultuur overeind houden - zoals onder andere in Zuid-Korea, Taiwan en Singapore. Op deze manier wordt namelijk getoond dat er begrip en erkenning is voor één van de zaken die ons tot mens maakt: samen dansend de nacht in.


namens WORM en nachtpartners