Meerdere zwakke plekken in dijk langs Maas in Noord-Limburg

In de dijk langs de Maas in Noord-Limburg zitten momenteel verschillende zwakke plekken, meldt voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zaterdagmiddag tijdens een persconferentie. De situatie is „onzeker” en op verschillende plekken zijn lekkages geconstateerd. Bedrijventerrein Willem Alexanderhaven bij Roermond is om die reden ontruimd.

Volgens Scholten staat Defensie met een snel interventieteam paraat om in te grijpen waar nodig. Er is geen sprake meer van „piekbelasting”, maar van een „langgerekt plateau” van hoogwater. Volgens waterschapbestuurder Jos Teeuwen zijn verschillende dijkvakken door de aanhoudend hoge waterstand verzwakt. Hierdoor kan aan de achterkant van de dijk een lek ontstaan. Pompen worden ingezet om wateroverlast te voorkomen.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Gemeente doet dringende oproep tot evacuatie van Limburgse dorp Well