Brieven

Brieven 17/7/2021

Peter R. de Vries (2)

Vlag halfstok

Ik wil iedereen oproepen om op de dag van Peter R. de Vries’ begrafenis of crematie de vlag halfstok te hangen. De aanslag op hem is de meest brute aanval op de rechtsstaat die je kunt bedenken. Ik eis een harder politieoptreden en een veiliger Nederland voor journalisten die zich met gevaarlijke zaken bezig houden. En niet alleen voor journalisten eis ik dat, maar ook voor advocaten, politiemensen, ambulancepersoneel, etc. Dit moet stoppen. Als we nu niet als volk gezamenlijk een vuist maken, gaat dit door.

Leiden

Peter R. de Vries (3)

Medeschuldig

Het overlijden van Peter R. de Vries maakt ons stil en vervult ons met groot verdriet. Maar tegelijkertijd moeten we ons afvragen: waarom vinden we zijn manier van leven zo bijzonder? Opkomen voor slachtoffers van onrecht, niet opgeven, een man van je woord zijn – dat zou toch de norm moeten zijn? En ook: iedereen die wel eens tijdens een avondje stappen een xtc-pilletje of lijntje coke nam en nu aangeslagen is door de aanslag op ‘onze Peter R.’, weet dat de mensen die vermoedelijk achter de aanslag zitten met die drugs hun geld verdienen. U mag zich mede schuldig voelen.

Haren

Peter R. de Vries (4)

Belang rechtsstaat

De journalist Masih Alinejad in New York krijgt politiebescherming wegens dreiging van ontvoering door het Iraanse bewind. Wegens dreiging van moord had Peter R. de Vries onder politiebescherming moeten staan, ongeacht de vraag of hij dit wenselijk achtte. Het belang van de rechtsstaat overstijgt hier het belang van het individu.

Eenrum

Peter R. de Vries (5)

Niet op Mediapark

De beveiliging op het Mediapark is opgeschroefd omdat RTL Boulevard vanwege een bedreiging van Amsterdam daarheen is verhuisd. Ik begrijp dat niet. Waarom wijkt RTL Boulevard niet uit naar een aparte locatie die beter is te beveiligen? Nu wordt indirect een groot mediacomplex bedreigd.

Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum zei in 2017 in Het Parool: „We gaan geen hoge hekken om het Mediapark zetten, zoiets is na de moord op Pim Fortuyn geprobeerd en dat is heel slecht bevallen. De op het park gevestigde bedrijven met hun 6.000 werknemers willen dat niet nog eens. We moeten accepteren dat er af en toe iemand op het terrein kan komen die daar niet thuishoort.” Je hoort nu dat alles beter beveiligd had moeten worden, maar dat is opportunistische verontwaardiging achteraf. Over een aantal maanden wordt de beveiliging weer genormaliseerd, gelukkig maar, want we zijn niet in oorlog.

Amsterdam

Sjoemeldiesels

Milieu beschadigd

De stichting Car Claim heeft de rechtszaak tegen Volkswagen, Audi, Skoda en Seat gewonnen en de aangesloten autobezitters hebbenrecht op een compensatie van 3.000 euro (Rechter: compenseer Nederlandse gedupeerden, 15/7). Voor de bezitters persoonlijk natuurlijk een verheugende uitspraak. Bij nadere beschouwing is het een bizarre claim. Immers, de werkelijke schade wordt toegebracht aan het milieu, niet aan de autobezitters. Sterker nog: deze mensen hebben – hopelijk zonder opzet en waarschijnlijk buiten hun medeweten – de milieuregels overtreden. Hen alsnog hiervoor een boete opleggen zal het niet halen in de rechtbank, wel roep ik de Nederlandse Staat op een claim neer te leggen bij Volkswagen c.s. wegens overtreden van de wet. De uitspraak ten gunste van stichting Car Claim kan dan gevoeglijk de prullenbak in.

Utrecht

Elektriciteit

Stijgende vraag

In het artikel over kernenergie (Nieuwe centrale staat er niet zomaar, 13/7) staat dat „het belang van zon en wind in de energieproductie de komende jaren alleen maar toe zal nemen. In 2030 zal dat, volgens de doelstellingen van het klimaatakkoord, rond de 75 procent liggen”.

Over dit percentage van 75 procent bestaat onduidelijkheid. In het klimaatakkoord wordt gesuggereerd dat de door zon en wind opgewekte elektriciteit 75 procent van alle elektriciteit in 2030 zal zijn. Wie het narekent ontdekt dat het niet gaat om alle elektriciteit die in 2030 zal worden gebruikt, maar slechts om de elektriciteit die in 2019 werd gebruikt.

Het elektriciteitsgebruik zal dit decennium met tientallen procenten toenemen, doordat het steeds verder gas en aardolie vervangt. Verkeer en vervoer moeten over op elektriciteit, de industrie wordt gestimuleerd tot elektrificatie. De zware industrie en het vrachtvervoer hebben behoefte aan groene waterstof, en die moet gemaakt worden door groene elektriciteit. Kortom, het elektriciteitsgebruik zal van 14 procent in 2019 stijgen naar minstens 50 procent van het totale energiegebruik in 2030. De toekomstige productie van energie via zon en wind zal dus bij lange na geen 75 procent van het elektriciteitsgebruik in 2030 leveren, hoogstens krap 20 procent. Dit grote misverstand ontwricht de klimaatdiscussie. Een aanvulling met kernenergie zal niet slechts nodig zijn wanneer er geen wind of zon is, zoals het artikel zegt, het is een basisvoorziening als we afscheid willen nemen van aardolie, gas en kolen.

Den Haag

Correcties & aanvullingen

Liquidatie

In het artikel Liquidatie Derk Wiersum goed voorbereid, knullig uitgevoerd (15/7, p. 8) werd per abuis melding gemaakt van PGB’s waarmee versleutelde berichten kunnen worden gestuurd. Dat moesten PGP’s zijn.