Opinie

Stop deeltijdwerk: vrouwen verdienen beter

Emancipatie

De traditionele rolverdeling baart zorgen vanuit economisch én sociaal-politiek perspectief, meent .
Foto Daniel Weisser

Muisstil waren politici na de publicatie van het rapport van het Centraal Planbureau over jonge gezinnen die blijven vastklampen aan de traditionele rolverdeling. Alsof ons Europees kampioenschap deeltijdwerken onder moeders en het daaraan gekoppelde inkomensverlies van 46 procent niet noemenswaardig is. Het omgekeerde is echter waar. Het vasthouden aan de huidige rolverdeling is namelijk zorgwekkend, vanuit economisch én sociaal-politiek perspectief.

De economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen vergroot allereerst de financiële kwetsbaarheid van gezinnen. De Nederlandse vrouw werkt gemiddeld 21 uur per week. Op basis van een voltijds modaal inkomen wordt het met dat aantal uren lastig om een gezin te onderhouden. Dat blijkt ook uit cijfers: 23 procent van de werkende vrouwen is niet economisch zelfstandig. Met als gevolg dat armoede op de loer ligt wanneer de partner werkloos raakt. In Europese gezinnen waar moeders helemaal niet werken, is de kans op armoede gemiddeld zelfs dubbel zo groot als in gezinnen van tweeverdieners.

Armoedekans

Het effect van de traditionele rolverdeling op de armoedekans van gezinnen wordt nog eens versterkt door de scheve man-vrouw verdeling over de verschillende arbeidssectoren. Dit blijkt uit onderzoek naar de verloren werkgelegenheid gedurende de financiële crisis. De sectoren waarin mannen zijn oververtegenwoordigd, zoals de financiële sector en maakindustrie, hadden het zwaarder te verduren dan typische ‘vrouwensectoren’, zoals zorg en onderwijs. Met als gevolg dat meer mannen dan vrouwen werden ontslagen. Hierdoor kwam de economische weerbaarheid van gezinnen waarbij de vrouw in deeltijd of niet werkte, extra onder druk te staan.

Lees ook: Traditionele opvattingen zitten het inkomen van moeders in de weg

Ten tweede leidt het gebrek aan vrouwenemancipatie tot levensgevaarlijke situaties in het dagelijks leven. Wie alleen drie dagen per week wil werken, verkrijgt minder snel een senior of leidinggevende functie. Als gevolg daarvan treden vrouwen minder vaak dan mannen op als rolmodellen én zijn er minder mogelijkheden om vrouwgerelateerde onderwerpen op te brengen in het bestuurs- en bedrijfsleven. Onderwerpen die juist door de traditionele rolverdeling als vrouwelijk worden aangemerkt en daarom vrouwelijke vertegenwoordiging verdienen.

Je vraagt je af wanneer de fluwelen handschoen eens uitgaat op links

Een voorbeeld daarvan is het dagelijks vervoer. Nog steeds stappen moeders vaker op de fiets en pakken vaders vaker de auto. Maar overheden die besluiten nemen over infrastructuur en verkeersveiligheid, hebben weinig vrouwen in technische en bestuurlijke functies. Met als gevolg dat vrouwen vaker onnodige ongelukken krijgen. Zo kwam een lokaal bestuur in Zweden er pas na een verplichte gender equality assessment achter dat het eerder sneeuwvrij maken van stoepen dan autowegen, het aantal EHBO-patiënten met de helft vermindert.

Levensgevaarlijk

Burgemeester Halsema zei laatst dat ze genoeg middelmatige mannen in de politiek is tegengekomen waarvan ze dacht „als vrouw had je alleen de koffie mogen rondbrengen”. Wellicht durven politici daarom niet de traditionele rolverdeling te bekritiseren. Zelfs niet, nadat het CPB stelt dat moeders de helft van hun inkomen inleveren vanwege deeltijdwerken.

Deze politieke blindheid is levensgevaarlijk. Iemand geboren in een achterstandswijk heeft minder kans om premier te worden en beleid over de nachtopvang wordt niet gemaakt door diegenen die daar slapen. Op dezelfde manier sijpelt economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen óók door naar het dagelijks leven. Tel daarbij op dat deeltijdwerken van moeders de armoedekans onder gezinnen vergroot en je vraagt je af wanneer de fluwelen handschoen eens uitgaat op links. Stop met blindstaren op de gender pay gap en pak de onderliggende boosdoener genaamd deeltijdwerken aan. Dan kunnen vrouwen levens redden en mannen koffie serveren.