EU confronteert Hongarije en Polen met homofobe maatregelen

Gelijke behandeling De Europese Commissie begint nieuwe juridische procedures tegen de Midden-Europese landen vanwege de discriminatie van lhbti’ers.

Een pride-mars in Budapest in 2019.
Een pride-mars in Budapest in 2019. Foto Attila Kisbenedek / AFP

De Europese Commissie dreigt Hongarije en Polen voor het Europees Hof te dagen om de discriminerende maatregelen die de landen hebben genomen tegen lhbti’ers. Directe aanleiding is een homofobe wet die de regering-Orbán vorige maand invoerde in Hongarije. „Gelijkheid en het respect voor waardigheid en mensenrechten zijn kernwaarden van de EU”, aldus de verklaring waar de Europese Commissie de zogeheten inbreukprocedure tegen de landen mee aftrapt. „We moeten blijven optreden om te garanderen dat alle burgers in de hele EU gelijk worden behandeld”, kondigde verantwoordelijk Eurocommissaris Didier Reynders aan.

Onder het mom van het bestrijden van kindermisbruik mogen lesprogramma’s of films gericht op kinderen in Hongarije geen „afwijking van genderidentiteit, geslachtsverandering of promotie of vertoning van homoseksualiteit” meer bevatten.

Verschillende Poolse gemeenten verklaarden zich eerder tot ‘lhbt-vrije zone’ waarin „homopropaganda” verboden werd. Hoewel niet wettelijk verankerd, zijn ook deze bedoeld om seksuele voorlichting en antidiscriminatie-initiatieven op scholen te voorkomen. Ook maken ze het organiseren van een pride-evenement praktisch onmogelijk.

Lees ook: Seksuele voorlichting op school ? Niet in de ‘lhbt-vrije’ zones van Polen

Nationale invulling

Volgens Polen en Hongarije is het hun volste recht als nationale regering om over onderwijs en opvoeding te beslissen. De Europese Commissie beargumenteert echter dat het EU-recht voorschrijft dat zo’n nationale invulling geen burgers mag discrimineren op grond van hun identiteit of seksuele voorkeur. De Hongaarse wet „schendt de menselijke waardigheid, de vrijheid van meningsuiting en informatie, het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op non-discriminatie”. En Hongarije heeft „niet uitgelegd waarom de blootstelling van kinderen aan lhbti-inhoud als zodanig schadelijk zou zijn voor hun welzijn”. Daarnaast overtreedt Hongarije volgens de Commissie een aantal commerciële EU-regels, doordat films of reclames die elders in de vrijhandelsunie wel toegestaan zijn, niet in Hongarije vertoond mogen worden.

De Poolse regering wordt verantwoordelijk gehouden voor het discriminerende beleid van lokale overheden. De Commissie verwijt het land vooral dat het weigert Brusselse vragen over de ‘zones’ te beantwoorden.

Beide landen hebben twee maanden om op de inbreukprocedure te reageren. Daarna kan de Europese Commissie de zaak voorleggen aan het Europees Hof in Luxemburg. Met name tegen Polen lopen al diverse Europese zaken met betrekking tot de rechtsstaat.

Lees ook de reportage: Lhbti’ers in Hongarije overwegen land te verlaten: ‘Ik ben echt doodsbang’