Inspectie stelt publicatie van onderzoek naar reformatorische school Gomarus uit om kort geding

Homoseksualiteit Reformatorische school Gomarus dreigt met kort geding, zegt de woordvoerder van de onderwijsinspectie.

Gomarus Scholengemeenschap Gorinchem.
Gomarus Scholengemeenschap Gorinchem. Foto Merlin Daleman

De onderwijsinspectie stelt de publicatie van het onderzoeksrapport naar de reformatorische middelbare school Gomarus in Gorinchem uit omdat die na inzage van het rapport een kort geding heeft aangekondigd. Dit zegt een woordvoerder van de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie zegt het kort geding en de uitspraak van de rechter af te wachten. „We zijn ervan overtuigd dat het onderzoek en het rapport met de grootste zorgvuldigheid zijn uitgevoerd en opgesteld.”

De Gomarus bereidt de rechtszaak voor omdat het rapport „enkele passages” bevat die niet te rijmen zouden zijn „met de feitelijke bevindingen, en met de regelgeving”, stelt de school op de eigen website.

De inspectie stelde een onderzoek in naar aanleiding van een publicatie in NRC waarin acht oud-leerlingen van de Gomarus vertelden hoe het is om gay te zijn op de school, waar homoseksualiteit wordt gezien als een zonde.

Bidden dat God je verandert

De oud-leerlingen werden vrijwel allen gepest en uitgescholden. Docenten maakten met regelmaat negatieve opmerkingen over homoseksualiteit. Twee lesboeken beschreven een homoseksuele geaardheid als iets wat je kunt veranderen. Een oud-leerling kreeg van haar mentor te horen: „Ik zal voor je bidden dat God je mag veranderen.”

Lees ook het verhaal over de oud-leerlingen van de Gomarus: ‘School duwt kinderen ongevraagd uit de kast’

De school liet ook drie meisjes in een kamer komen, waarbij ze de keuze kregen of zijzelf aan hun ouders wilden vertellen dat ze op meisjes vielen of dat de school dat zou doen – waarna bleek dat de ouders al beneden stonden. Bij twee van de meisjes draaide de zorgcoördinator de deur op slot, zodat ze niet weg konden. Een van hen kreeg later een financiële vergoeding van school, op voorwaarde dat ze daarover zou zwijgen.

Minister: dit is onaanvaardbaar

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) reageerde nog diezelfde dag. Leerlingen opsluiten en verplicht uit de kast laten komen, is „absoluut onaanvaardbaar”, stelde hij. Kamerleden waren verontwaardigd. De inspectie zei de verhalen van de oud-leerlingen te zien als „een zorgelijk signaal” en die „zeer serieus” te nemen.

De toezichthouder startte vervolgens een onderzoek en sprak daarvoor ook met enkele oud-leerlingen. De Gomarus verwijderde al een passage uit de lesstof over gebed en genezing van homoseksualiteit.

De reactie van de Gomarus is later aan dit bericht toegevoegd.