Brieven

Brieven 14/7/2021

Migratiebeleid

Europa kan niet alles aan

Sadet Karabulut stelt in NRC terecht dat Europa tekortschiet aangaande het internationale vluchtelingenverdrag (De EU moet zich houden aan de eigen waarden, 9/7). Europa zou dit strikt moet naleven en geen vuile deals met autoritaire leiders moeten maken. Maar dit is in de praktijk helaas niet realistisch. Zij geeft daar nota bene zelf een aantal belangrijke redenen voor. Er zijn als gevolg van oorlogen 80 miljoen mensen op de vlucht en er is een groot aantal Europese landen dat pertinent geen vluchtelingen wil opvangen. De vele oorlogen en conflicten zijn door Europa niet te stoppen. Daarbij komt dat een groot aantal niet-politieke vluchtelingen/migranten niet tegen te houden is en in de praktijk ook nauwelijks terug te sturen. De aanhang van de partij van Karabulut, de SP, is over het algemeen meer bezig met de eigen problematiek en niet van die van verre landen. Hoe goed bedoeld ook, haar pleidooi werkt dan ook vooral de al langer durende vlucht van mensen van linkse partijen in de hand.

Amsterdam

Coronamaatrgelen (1)

Ook jongeren debet

Ook ik ben klaar met de overheid, die een grote inschattingsfout maakte door veel te snel versoepelingen door te voeren. En het ‘Dansen-met-Janssen’-lokkertje was natuurlijk een enorme blunder. Maar ik ben óók klaar met jongeren die, zonder zelf na te denken, zich direct na de Janssen-vaccinatie zonder beperkingen in het uitgaansleven stortten. Al dan niet met valse QR-codes. Natuurlijk lopen de besmettingscijfers dan op, en met de gevolgen hebben we nu allemaal te maken. Het bezoeken van clubs of festivals is bovendien geen alleenrecht van jongeren. Ook voor andere leeftijdscategorieën vormt dat een broodnodige uitlaatklep, en een plek voor sociale contacten. Bijzonder zuur dat dit voorlopig niet mogelijk is.

Breda

Coronamaatregelen (2)

Omgekeerde wereld

Van de ouderen wordt doorgaans gezegd dat ze zo gauw zeuren, dat ze altijd maar mopperen. Uit alle artikelen over de Covid-pandemie zou je gemakkelijk kunnen opmaken dat we nu in de omgekeerde wereld leven.

Bemmel

Recensie

Libris-nominatie

Als men afgaat op de reeks negatieve kwalificaties die Bernard Hulsman in zijn recensie van mijn nieuwe boek Tussen utopie en crisis. Nederland in het interbellum 1918-1940 gebruikt om het boek met de grond gelijk te maken: eenzijdig, weerbarstige brokstukken, onnodige herhalingen, gortdroog, warrig, onvolledig, willekeurig, gebrekkig etc., dan vraagt men zich misschien af waarom het boek toch nog twee ballen heeft verdiend (Het hippe Nederlandse interbellum, 9/7). Gelukkig zijn er nog echte experts die het boek de moeite waard vonden om het voor te dragen voor de longlist van de Libris Geschiedenis Prijs 2021. Hoewel Hulsman niet in de jury zat, vond hij het in zijn recensie niet nodig om dit nieuwsfeitje te vermelden.


em. hoogleraar moderne Duitse geschiedenis UvA

Correcties/aanvullingen

Huizenmarkt

In Een eigen huis – daar moet je rijk voor zijn (10/7, p. E10-12) is een recent onderzoek verkeerd aangehaald. Niet opleidingsniveau, maar inkomen speelt een cruciale rol in woningbezit.