Bbp per inwoner Nederland ruim boven EU-gemiddelde

CBS Na Luxemburg, Ierland en Denemarken had Nederland in 2020 het hoogste bbp per inwoner. Volgens het CBS had Nederland ook een bovengemiddeld hoog beschikbaar inkomen per inwoner in 2020.
Het bbp per inwoner in Nederland lag anderhalf keer hoger dan het gemiddelde in de EU.
Het bbp per inwoner in Nederland lag anderhalf keer hoger dan het gemiddelde in de EU. Foto Hans van Rhoon/ANP/Hollandse Hoogte

Het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner lag in 2020 in Nederland op bijna 46.000 euro. Dat is anderhalf keer het gemiddelde van de landen in de Europese Unie, dat op bijna 30.000 euro ligt. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staat Nederland daarmee op de vierde plek in de EU, met Luxemburg, Ierland en Denemarken op de eerste drie plekken. Met het bbp kan er gekeken worden naar de omvang van een economie, of er sprake is van groei of krimp en hoe het met de welvaart in een land gesteld is.

Luxemburg is al sinds 1995 het land met het hoogste bbp per inwoner. In 2020 lag het bbp per inwoner er op ruim 100.000 euro. Dat Luxemburg ieder jaar het hoogste bbp heeft, is volgens het CBS te danken aan de vele financiële instellingen in het land en het feit dat veel mensen in Luxemburg werken maar niet wonen. Dat Ierland op de tweede plek staat, komt volgens het statistiekenbureau vooral door de fiscale regels voor internationale bedrijven in het land. Het bbp per inwoner lag daar in 2020 op ruim 70.000 euro, een verdubbeling ten opzichte van 2010.

Bulgarije is met zo’n negenduizend euro het EU-land met het laagste bbp per inwoner, gevolgd door Roemenië en Kroatië. Over de hele linie is er sprake van een groei van het bbp per inwoner in de EU: tussen 1995 en 2020 verdubbelde het gemiddelde in de landenunie. Ook de verschillen tussen de landen zijn kleiner geworden in de loop er jaren.

Een andere indicatie van de welvaart in een land is het beschikbaar inkomen per inwoner. Op die lijst, met cijfers van 2019, staat Nederland met een gemiddeld inkomen van 26.500 euro per inwoner op de vijfde plek, achter België, Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg. Ierland staat op de tiende plek in deze lijst.