Mensen in de rij na hun vaccinatie, om hun gele boekje te laten afstempelen bij de GGD-vaccinatielocatie in de Jaarbeurs in Utrecht, vorige maand.

Foto Ilvy Njiokiktjien

Interview

‘Paniek over de Deltavariant van het coronavirus is onterecht’

Hoogleraar virologie Louis Kroes

Er is te snel paniek. Het lijkt er soms op dat men het virus tot de laatste snik wil uitroeien. Het virus zal blijven, ook in nieuwe varianten, zegt viroloog Louis Kroes. „We moeten er als maatschappij mee leren leven.”

Louis Kroes is hoogleraar virologie en hoofd van de afdeling Medische Microbiologie in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij vindt de paniek over de hoge besmettingsaantallen met de Deltavariant van het coronavirus onterecht.

Is het doel van het coronabeleid veranderd?

„Het doel, waar iedereen achter stond, wás oude en kwetsbare mensen beschermen voor het coronavirus en voorkomen dat de ziekenhuizen volliepen met coronapatiënten waardoor er voor niemand meer plek zou zijn. Die twee doelen zijn bijna bereikt door de beperkende maatregelen en de vaccinaties. De ziekenhuizen draaien weer vrijwel normaal, er worden amper nog mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis [maandag was het aantal weer gedaald] en er is misschien één coronadode per dag. Dat is een volstrekt irrelevant aantal op een hele bevolking.”

Vanwaar de paniek over de Deltavariant?

„Er is te snel paniek. In de paniek over het oplopende aantal besmettingen met de Deltavariant, lijkt het beleidsdoel te verschuiven: voorkomen dat ook maar íémand ziek wordt van corona of zelfs voorkomen van álle besmettingen. Maar het zijn nu vooral mensen tussen 18 en 30 jaar die besmet raken en die lopen echt weinig risico. Het lijkt er soms op dat men het virus tot de laatste snik wil uitroeien. Dat is onmogelijk en hoeft ook niet. Het virus zal blijven, ook in nieuwe varianten. We moeten er als maatschappij mee leren leven.”

Bent u niet bang voor de gevolgen van de Deltavariant?

„Nee. Met de immuniteit die we nu als bevolking hebben opgebouwd door vaccinaties én doordat mensen besmet zijn geweest met het virus, hoeven we niet te verwachten dat de ziekenhuizen weer vollopen.”

En langdurige Covid – waarbij je een paar maanden last hebt van vermoeidheid, hartkloppingen, pijn in de longen – waar ook jongeren last van kunnen krijgen?

„Daar weten we nog te weinig van. Het is een medische complicatie maar we kunnen, ook internationaal, geen ingrijpende maatregelen opleggen aan de hele bevolking omdat sommige mensen misschien langdurige Covid krijgen, waarvan we de precieze ernst niet kennen. Dat zou prematuur zijn.”

„De schade van beperkende maatregelen, waar de maatschappij al anderhalf jaar mee worstelt, is niet niks. Die is niet zo zichtbaar, het is verborgen schade, maar die bestaat wel degelijk. Je richt nu met maatregelen meer schade aan dan je nu nog kunt voorkomen aan virusschade.”

Die sluiting gebeurt om praktische redenen, om de vakanties te redden die anders misschien in gevaar komen

In andere landen krijgt Nederland mogelijk het stempel ‘code rood’ omdat de besmettingen zo oplopen.

„Dat is een akelig administratief label: veel andere landen kijken nog naar de besmettingsaantallen in plaats van naar ziekte. Dat is de reden dat de discotheken weer dichtgaan en de festivals worden afgelast: omdat te veel jonge mensen daar zijn besmet en het land dan naar ‘code rood’ gaat. Maar die sluiting gebeurt dus om praktische redenen, om de vakanties te redden die anders misschien in gevaar komen. Ik zei laatst gekscherend tegen collega’s ‘nu gaat er niemand meer dood, maar doen we het voor code rood’. Ik heb wel begrip voor die nieuwe ingreep hoor, want je koopt er wat tijd mee. De besmettingen zullen weer dalen en dan kan hopelijk iedereen op vakantie.”

Sommige regio’s in Nederland krijgen weer het stempel ‘zeer ernstig’ omdat de besmettingen zo oplopen.

„Dat is een onjuist stempel. De situatie is niet zeer ernstig. Er is géén sterfte en de ziekenhuizen draaien normaal. Die aanduiding loopt vooruit op mogelijke ontwikkelingen.”

En de groep mensen die nog niet is gevaccineerd is, maar dat wel wil?

„Die is er ja en dat vergt nog even tijd dus. Vooral die groep levert nu een belangrijke bijdrage aan de besmettingspiek. Gelukkig verloopt de vaccinatiecampagne voortvarend en is er een hoge bereidheid mee te doen. Dat zal deze groep snel gaan helpen.”

En kwetsbare mensen die wachten op hun tweede prik? Zij lopen nu risico door de Deltavariant.

„De hoogste risicogroepen zijn al volledig gevaccineerd. Misschien zien we over twee weken een kleine golf extra opnames. Maar zero risk-beleid is niet mogelijk, dat richt te veel schade aan. Er is ook een groep die niet wíl worden ingeënt. Die kan ook nog ziek worden. Dat hou je. Maar op de lange termijn krijg je het virus nooit weg.”