Hoogste risiconiveau vandaag van kracht in zeven regio’s

In zeven Nederlandse regio’s neemt het risiconiveau rondom het coronavirus dinsdag toe naar „zeer ernstig” vanwege het stijgend aantal besmettingen. Dit is het hoogste risiconiveau op het zogeheten coronadashboard van de overheid. In 13 van de in totaal 25 gebieden gaat het één na hoogste risiconiveau gelden: ernstig. De aanpassingen zijn nog niet doorgevoerd, maar dat zal in de loop van de dag gebeuren, zo bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid dinsdagochtend.

De regio’s in de hoogste risicogroep zijn Amsterdam-Amstelland, waar zondag 1.600 positieve tests in een etmaal werden vastgesteld. In de hele gemeente Amsterdam testte vorige week 1 op de 183 inwoners positief. Ook in Groningen, Utrecht, Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek en Hollands Midden wordt de situatie bestempeld als „zeer ernstig”. Al deze gebieden hadden eerder het risiconiveau „zorgelijk”.

De gebieden die als „ernstig” worden aangeduid zijn Haaglanden, Twente, Midden- en West-Brabant, Zaanstreek-Waterland, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid, Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland, Gelderland-Midden, Zuid-Holland Zuid, Noord-Holland Noord, Brabant-Noord en Friesland. Bij het risiconiveau „ernstig” zijn er 100 tot 250 wekelijkse positieve testen per 100.000 inwoners. In geval van „zeer ernstig” zijn dat er meer dan 250 per week.

Nederland telt in totaal vier risiconiveaus van het coronavirus: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. De niveaus zijn bepaald op basis van het aantal positieve testuitslagen en ziekenhuisopnames, afgezet tegen het aantal inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames blijft relatief stabiel, maar het aantal besmettingen is de afgelopen week flink toegenomen. Daardoor zijn ook de risiconiveaus toegenomen.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Hoogste risiconiveau vandaag van kracht in zeven regio’s