ABN Amro: kinderopvangtoeslag uitbreiden naar werkloze ouders lastig door personeelstekort

Toeslag Van de vacatures in de kinderopvang was in juni nog 37 procent onvervulbaar, onderzocht ABN Amro. Met de huidige personeelstekorten en wachtlijsten is het toegankelijker maken van de kinderopvang een lastige zaak, stelt de bank.
Een kinderopvang in Voorburg.
Een kinderopvang in Voorburg. Foto David van Dam

Het beschikbaar stellen van kinderopvang voor kinderen van niet-werkende ouders is met het huidige personeelstekort in de sector lastig te realiseren. Dat concludeert ABN Amro, die in een woensdag gepubliceerd rapport de tekorten in kaart bracht. Aanleiding voor het onderzoek is een recent advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) om alle ouders kinderopvangtoeslag te geven voor twee dagen per week.

Lees ook dit artikel waarin vier ouderparen vertellen over hun ervaringen met de kinderopvangtoeslag

In juni van dit jaar kon 37 procent van de vacatures in de kinderdagopvang niet worden vervuld, stelt ABN Amro op basis van onderzoek naar de landelijke interesse om in de kinderopvang te werken. Uit enquêtes onder werkgevers van brancheorganisatie ‘Kinderopvang werkt!’ blijkt dat het percentage zelfs nog hoger ligt, aldus de bank. De personeelstekorten leiden tot lange wachtlijsten in de kinderopvang; bijna de helft van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (bso’s) zegt een wachtlijst te hebben.

De SER adviseerde in juni ook werkloze ouders kinderopvangtoeslag te geven, zodat kinderen zich beter kunnen ontwikkelen en hun ouders makkelijker aan werk kunnen komen. De toeslag wordt momenteel alleen uitgekeerd aan ouders die werken, studeren, re-integreren of inburgeren. Verschillende politieke partijen hebben oor naar het gratis of goedkoper maken van de opvang. Als een aankomend kabinet besluit het SER-advies over te nemen, heeft dat volgens ABN Amro alleen zin als de personeelstekorten worden aangepakt.