Ook G20 wil een minimum belastingtarief ter voorkoming van belastingontwijking

Multinationals In navolging van de G7 en de OESO wil ook de G20 dat grote bedrijven voortaan belasting moeten afdragen in het land waar ze zaken doen. Er komt een minimum vennootschapsbelasting van 15 procent.
Tijdens de G20-top ontmoetten onder anderen de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen en haar Argentijnse collega Martin Guzman elkaar.
Tijdens de G20-top ontmoetten onder anderen de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen en haar Argentijnse collega Martin Guzman elkaar. Foto AFP

De volledige G20 is akkoord met een plan voor een wereldwijd minimumbelastingtarief dat moet voorkomen dat multinationals hun winsten naar gunstige landen doorsluizen. Dat is zaterdag gebleken tijdens de G20-top in Venetië. Het samenwerkingsverband van de negentien belangrijkste industrielanden en de Europese Unie volgt met dat voornemen het akkoord op hoofdlijnen dat al in juni werd opgesteld door de ministers van Financiën van de G7.

Met het plan moet een grootschalige hervorming van het internationale systeem voor bedrijfsbelastingen worden bewerkstelligd. Belangrijk onderdeel daarvan is dat de grootste internationale bedrijven voortaan belasting moeten afdragen in het land waar ze zaken doen, een vennootschapsbelasting van ten minste 15 procent. Als die belasting wereldwijd gelijkgesteld is, kunnen de multinationals niet die plicht ontwijken door zich in belastingparadijzen te vestigen. Verder worden de winsten van de multinationals extra belast in de landen waar ze die boeken.

Lees ook: Historisch G7-akkoord over een minimum belastingtarief is een klassiek compromis

Concrete afspraken uitwerken

De eerdere consensus bij de G7 werd al als historisch gezien. Ook begin deze maand bleek dat bij de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling die 130 landen samenbrengt, alle leden vóór zijn. Voorafgaand aan de vergadering van de G20 was het nog wel de vraag of enkele andere leden, zoals Rusland en China, ermee zouden instemmen. Dat is dus wel het geval. Nu moet verder worden gewerkt aan het concrete akkoord. De deadline voor de tekst is gepland in de volgende G20-bijeenkomst, in oktober. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen maande haar collega’s tot haast. Uiteindelijk zou de minimale vennootschapsbelasting door de landen afzonderlijk moeten worden opgenomen in nationale wetgeving. Volgens persbureau AP zou een systeem op z’n vroegst in 2023 kunnen zijn opgetuigd.

De ministers van Financiën en vertegenwoordigers van centrale banken spraken op zaterdag ook over plannen voor economisch herstel na de coronacrisis en klimaatverandering. In een communiqué over die besprekingen staat dat de G20-bewindslieden het gezamenlijk afstemmen van beleid voor de reductie van emissies, erkennen als „potentieel hulpmiddel” om klimaatverandering tegen te gaan. Ook zou meer moeten worden gekeken naar innovatie en investeringen in duurzame energiebronnen. Persbureau Reuters signaleert dat zo’n gezamenlijke verklaring over deze thema’s symbool is van een politieke verschuiving. Onder het presidentschap van Donald Trump zouden de VS, een belangrijke stem binnen de G20, dergelijke onderwerpen niet willen opnemen in de verklaringen van het orgaan.