Ombudsman NPO: makers Kaag-documentaire nooit over de schreef

Integriteit D66 bemoeide zich met een documentaire over D66-leider Kaag. Volgens de NPO-ombudsman ging die beïnvloeding niet te ver, maar lieten de makers wel „te lang het idee bestaan dat er nog gesleuteld kon worden”.
Sigrid Kaag in de documentaire.
Sigrid Kaag in de documentaire. Beeld via VPRO

De journalistieke onafhankelijkheid is tijdens het maken van de documentaire over D66-leider Sigrid Kaag „nooit in gevaar geweest”. Wel was er „veelvuldig contact tussen de makers en het ministerie van Buitenlandse Zaken en in een laat stadium ook met D66” en heeft het team „te lang het idee laten bestaan dat aan shots of de inhoud nog gesleuteld kon worden”. Dat concludeert NPO-ombudsman Margo Smit vrijdag.

Smit onderzocht de totstandkoming van de VPRO-documentaire Sigrid Kaag: Van Beiroet tot Binnenhof. De film kwam eind juni in opspraak omdat D66 zich bemoeid had met de inhoud, terwijl het kabinet dat eerder ontkende. De ombudsman heeft in haar rapport de kritiekpunten getoetst aan de Journalistieke Code van de NPO en zegt dat „beïnvloeding die de journalistieke grondregels schendt niet is gebleken”.

Het contact tussen de makers en Buitenlandse Zaken en D66 ging volgens Smit voornamelijk over logistieke zaken, maar in de slotfase wilden het ministerie en D66 op een aantal punten wijzigingen zien in de film. De meeste waren correcties van feitelijke onjuistheden en andere dingen die volgens Journalistieke Code correct zijn gegaan. Waar in de slotfase nog andere suggesties voor aanpassingen van het ministerie en de partij zijn verwerkt, ging dat nooit over de schreef.

In algemene zin zegt Smit dat „verduidelijking van wat qua afspraken met bronnen wel en niet kan volgens de Journalistieke Code” kan helpen bij het zorgen voor juiste verwachtingen bij makers en hoofdrolspelers. „De Code verdient aanscherping op dat vlak.”

Lees ook dit interview met de makers van de betreffende documentaire.