Opinie

Frans

Daar ligt ze dan gelukzalig te stralen met de pasgeboren baby in haar armen. De zwangerschap had diverse problemen gekend, maar deze waren naar tevredenheid opgelost en de bevalling is voorspoedig verlopen. Het is haar vierde zoon in successie en een besluit over de naam is nog niet genomen. Met een blik vol dankbaarheid vraagt ze: „Dokter, wat is uw voornaam?” Ik antwoord verrast en helemaal vereerd: „Frans, mevrouw.” Waarop ze zich teleurgesteld tot haar man wendt: „Laten we hem dan toch maar Edwin noemen.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl