Docent Frans na overschrijdend gedrag weg bij UvA

Universiteit van Amsterdam Uit onderzoek van bureau Berenschot blijkt dat er „meerdere situaties zijn geweest waarbij het gedrag van de betrokken docent als ongewenst is ervaren”.

Demonstratie bij de Universiteit van Amsterdam tegen onder meer seksisme en de onveilige situatie voor studenten.
Demonstratie bij de Universiteit van Amsterdam tegen onder meer seksisme en de onveilige situatie voor studenten. Foto Olivier Middendorp

Een docent Frans van de Universiteit van Amsterdam (UvA) die door studenten is beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag „zal niet langer werkzaam zijn” daar. Dat schrijft decaan Fred Weerman van de faculteit Geesteswetenschappen deze woensdag in een brief aan betrokkenen, die door Adviesbureau Berenschot is verspreid. Uit onderzoek van het bureau naar de zaak blijkt dat er „meerdere situaties zijn geweest waarbij het gedrag van de betrokken docent als ongewenst is ervaren”.

In 2017 leidde een klacht van een student over de docent tot een officiële klachtenprocedure aan de UvA. Haar klacht werd begin 2018 deels gegrond verklaard. „Beklaagde heeft de grens tussen persoonlijk en zakelijk overschreden”, concludeerde de klachtencommissie van de UvA destijds.

Lees ook: De wrange afloop van een #metoo-klacht bij de UvA

Decaan Weerman werd door de klachtencommissie opgedragen nader onderzoek in te stellen, maar dit is niet gebeurd, bleek uit onderzoek van NRC. De docent bleef lesgeven. De UvA stelde een extern onderzoek in naar de docent nadat NRC eind 2020 vragen stelde over de zaak. „Dat de situaties die zich hebben voorgedaan niet eerder zo duidelijk naar voren zijn gekomen, onderstreept dat signalen over ongewenst gedrag binnen de universiteit en onze faculteit nog beter bespreekbaar moeten worden gemaakt”, schrijft Fred Weerman nu.

Opgelucht

De student die in 2017 de formele klacht over de docent indiende, is opgelucht dat haar oud-docent geen les meer kan geven, zegt ze in een reactie op het onderzoek. Na de procedure bij de klachtencommissie studeert zij niet meer aan de UvA, maar ze bleef de roosters van Frans geregeld checken. Vlak voor de publicatie in NRC werd hij op non-actief gezet. „Er lag in 2017 al een heel duidelijke klacht bij de decaan en het bestuur van de UvA over hem”, zegt ze. „Als de veiligheid van studenten voor de UvA voorop staat, zoals ze zeggen, dan hadden ze hem al veel eerder weggestuurd.”

Er zijn meer (oud-)studenten Frans die problemen hadden met ongewenst gedrag van de docent, maar zij dienden geen officiële klacht in. De betrokken studenten wilden of durfden dit niet, omdat ze bang waren voor de gevolgen daarvan voor het verdere verloop van hun studie.

Financiële compensatie

In juni 2020 raakte de faculteit Geesteswetenschappen van de UvA ook al in opspraak vanwege jarenlang ongewenst gedrag door een docent van de opleiding Conserveren en Restaureren. Studenten trokken verschillende keren aan de bel, maar dit leidde niet tot voor hen gewenst resultaat. Uit extern onderzoek naar die zaak bleek dat de UvA de klachten van studenten onvoldoende serieus nam. Inmiddels heeft een aantal van hen een financiële vergoeding gekregen van de UvA van enkele duizenden euro’s.

Lees ook: De grappen over sperma van een ‘aanrakerige’ docent

De positie van decaan Weerman stond onder druk na de affaires. Studenten eisten in demonstraties zijn aftreden en de facultaire studentenraad zegde het vertrouwen in hem op. Weerman bleef aan, maar maakte in februari van dit jaar bekend dat hij zich niet beschikbaar stelt voor een tweede termijn als decaan. Hij stopt per 1 september.

De UvA doet „in verband met de privacy van de betrokkenen” geen mededelingen over de zaak, laat een woordvoerder weten en wil het onderzoek van Berenschot niet openbaar maken.