Opnieuw onrust in top Tata Steel na vertrek van Nederlandse voorzitter rvc

Staalfabrikant De voorzitter van de rvc, Peter Blauwhoff, stapt op. Het Indiase moederbedrijf wil een ander op die plek.

De staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden.
De staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden. Foto Sem van der Wal/ANP

Een jaar na een hevige bestuurscrisis in de top van Tata Steel Nederland is er opnieuw onrust ontstaan bij de directie, de FNV en de ondernemingsraad over het vertrek van een topbestuurder. Maandagavond laat werd bekend dat de president van de raad van commissarissen (rvc) van Tata Steel Nederland, Peter Blauwhoff, op 13 juli vertrekt.

De Indiase top van multinational Tata Steel heeft aan Blauwhoff te kennen gegeven liever iemand anders te benoemen, waarna hij zelf besloten heeft op te stappen. Blauwhoff, die de gang van zaken zelf „onverwacht” noemt, vertrekt ook als commissaris in de rvc van het Indiase moederbedrijf, Tata Steel Limited, waar hij als enige Nederlander aanschoof.

Bondgenoot Nederlandse leiding

Het nieuws is in de Nederlandse bedrijfstop hard aangekomen, zeggen betrokkenen. Blauwhoff gold als een bondgenoot van de Nederlandse bedrijfsleiding in de soms zeer gespannen relatie tussen de Indiase aandeelhouder en de fabriek in IJmuiden (circa 9.000 werknemers). Tussen de twee partijen bestaan al jaren fricties over wie de overhand heeft in IJmuiden: vooral de Nederlandse, ietwat eigengereide directie, of de Indiase aandeelhouder en de Europese directie van Tata Steel.

Blauwhoff koos de afgelopen jaren regelmatig de kant van die eerste. Zo was hij in 2020 tegen het vertrek van toenmalig directeur van de fabriek Theo Henrar. Die lag volledig overhoop met de Europese Tata-directie over onder meer een voorgenomen reorganisatie. Toen Henrar uiteindelijk moest vertrekken, bracht Blauwhoff met de andere Nederlandse commissarissen – Leni Boeren (tevens toezichthouder bij Air France-KLM) en Marius Jonkhart (ook toezichthouder bij Ecorys) – een statement naar buiten dat hij tegen het vertrek was.

Ook had Blauwhoff regelmatig stevige kritiek op het functioneren van de Europese directie. Die zou de rvc volgens Blauwhoff slecht informeren, bleek in 2020 uit publicaties van NRC.

Dat hij nu vertrekt, biedt de Indiase directie de kans iemand uit de eigen gelederen te benoemen – iets waar Blauwhoff dinsdagochtend in een eigen statement ook op hintte. Daarmee zouden de verhoudingen in de vierkoppige rvc geheel anders komen te liggen: naast Europees Tata-directeur Henrik Adam zit er dan een tweede niet-Nederlander in de raad.

Het vertrek van Blauwhoff doet denken aan de zomer van 2020, toen massaal gestaakt werd nadat topman Henrar vertrok. Blauwhoff mag dan minder bekend zijn bij het personeel, volgens een betrokkene is zijn vertrek in zekere zin net zo fundamenteel voor de toekomst van de fabriek: hij bood een cruciaal tegenwicht aan de Europese directie en zat als enige Nederlander aan tafel in Mumbai, vanwege zijn rol in de rvc van moederbedrijf Tata Steel.

FNV: zorgelijke ontwikkeling

Ook nu is de FNV, bij Tata Steel van oudsher sterk, niet te spreken over de gang van zaken. Vakbondsman Cihan Lacin – net zes dagen aan de slag – spreekt van een „zorgelijke” ontwikkeling. „Een van de belangrijkste pijlers onder de staking van 2020 was de verdere verzelfstandiging van Tata Steel Nederland. Deze ontwikkeling zorgt voor nieuwe onzekerheid over of die verzelfstandiging wel doorgaat.”

Lees ook: Twee generaties Tata Steel, van industrietrots tot grote vervuiler

Crucialer is op dit moment echter de rol van de ondernemingsraad. Daar ligt een adviesaanvraag op tafel over een versimpeling van de bedrijfsstructuur van Tata Steel Europe. Zo moet een ontkoppeling plaatsvinden tussen de Britse en de Nederlandse fabrieken van Tata. Volgens voorzitter van de ondernemingsraad Cinta Groos is het reëel dat de cor nog eens goed gaat kijken of de zelfstandigheid van de fabriek in IJmuiden voldoende gewaarborgd is met deze verandering in de rvc, alvorens in te stemmen met de adviesaanvraag. „Deze stap betekent meer directe invloed vanuit India”, aldus Groos. „Wij beraden ons op de juiste stappen.”