Inkrimpen veestapel nu ook volgens CDA onvermijdelijk

Landbouwvisie In een nieuwe visie op de landbouw stelt het CDA voor het eerst dat er toch een reductie van de veestapel moet komen.

Het CDA spreekt zich voor het eerst uit voor inkrimping van de intensieve veehouderij om milieudoelen te realiseren. Dat staat in een partijstuk waarin Tweede Kamerlid Derk Boswijk de landbouwvisie van de christendemocraten uiteenzet. Het CDA ziet een krimp van de veestapel „niet als doel op zich” en noemt ook geen streefcijfer van het aantal boeren dat moet stoppen. Ook is de partij tegen een gedwongen grondonteigening, maar wel stelt Boswijk dat het „op korte termijn uitkopen van de meest knellende locaties” zal helpen bij het „verlichten van de milieudruk”. Het CDA wil dat het toekomstige kabinet meer geld vrijmaakt om boeren uit te kopen die daarvoor openstaan.

Woensdag protesteren boeren in Den Haag opnieuw tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

In het CDA-stuk, samengesteld door het wetenschappelijk bureau van de partij en de Tweede Kamerfractie, spreekt het CDA de ambitie uit om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren. Dat is ambitieuzer dan het demissionaire kabinet, dat over negen jaar 26 procent stikstofuitstoot wil reduceren. Toekomstige kabinetten moeten volgens de partij extra maatregelen nemen om de natuur te herstellen. Tegelijkertijd pleit het CDA voor een overgang naar een toekomstbestendige, meer natuurvriendelijke agrarische sector. Er moet volgens de partij een staatscommissie komen die zich bezighoudt met een langetermijnperspectief voor de sector.

Het CDA markeert de koerswijziging door te stellen dat „we niet langer kunnen wachten met het doorbreken van de status quo”. Volgens Boswijk gaat de partij „pijnlijke discussies niet uit de weg” en moet de politiek de komende jaren „scherpe keuzes” maken voor de toekomst van de landbouwsector. „Dit zullen geen gemakkelijke keuzes zijn”, aldus het Kamerlid. Het CDA verzette zich de afgelopen jaren tegen een agrarische krimp. Daarbij vonden de christendemocraten binnen de coalitie de VVD aan hun zijde.

In het demissionaire kabinet ligt het onderwerp gevoelig, omdat coalitiegenoot D66 zich meermaals uitsprak voor een halvering van de veestapel. Met het oog op de formatie schuift het CDA op in de richting van GroenLinks, PvdA, D66 en de ChristenUnie – vier partijen die al langer voor een kleinere veestapel zijn. Of de ambities van het CDA ook in de eigen achterban goed vallen, is de vraag. De partij vertegenwoordigde van oudsher de stem van de boer in het parlement, maar zag er na de Tweede Kamerverkiezingen een concurrent bijkomen met de BoerBurgerBeweging.

De landbouwvisie van het CDA komt een dag nadat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport vaststelde dat als het kabinet werk wil maken van de klimaatdoelen en stikstofambities er veel landbouw zal moeten sneuvelen. Volgens het PBL moet het kabinet gedwongen boeren uitkopen of hen verplaatsen naar minder stikstofgevoelige gebieden.