Recensie

Recensie Film

3 nieuwe jeugdfilms: vechten tegen stereotypen of ze uitventen

Jeugdfilms Subtiele animatie ‘De apenprins’ kaart stereotypen aan. Jeugdfilms ‘De flummels’ en ‘De nog grotere slijmfilm’ goochelen er schaamteloos mee.

‘De apenprins’
‘De apenprins’

Niet alleen de hoofdpersoon uit De apenprins is een aapachtige, ook de twaalfjarige Tom die hem op een dag op het strand vindt en zijn adoptiefouders Abervrach en Elisabeth hebben aapachtige trekken. Maar pas op! Wat zien we? Zijn de personages uit De apenprins apen, aapachtigen, of mensen (in feite ook aapachtigen) met aapachtige trekken? Veteraananimator Jean-François Laguionie laat het bewust in het midden. Dat betekent wel dat je als toeschouwer meteen subtiel geconfronteerd wordt met ingebakken stereotypen. In subtiel en melancholisch geanimeerde episodes volgen we de oude prins Laurent en de jonge Tom door de wereld van de Niokous, brave burgers in een verstarde angstige wereld waarin geen plek is voor deze ‘primitieve’ vreemdeling. Schitterende film die licht aan grote thema’s raakt.

‘De flummels’

Een tijdreis à la Laurent maken ook de hoofdpersonenen van computeranimatiefilm De flummels (Extinct). Flummels zijn donutronde pluizenbolletjes met een gat in hun middel. Ze komen van de Galapagos-eilanden, niet zomaar een exotische locatie maar de eilandengroep die Darwin vanwege de vele soorten die hij er aantrof inspireerde tot het schrijven van The Origin of Species, de basis voor zijn evolutietheorie. De optimistische Op en de altijd sombere Ed zijn de laatsten van hun soort (samen betekent hun naam in het Engels: opinieartikel). Aan hen de taak om terug naar het verleden te gaan en samen met de nog vreemdere soort ‘de extinctables’ hun eigen soort te redden. Beetje flauw misschien om bij een uitgestorven fantasiesoort in een goedbedoelde film met een vleugje milieubewustzijn te beginnen over de geloofwaardigheid van de figuurtjes, maar die rondtollende harige nibbitschips met oogjes en konijnenoortjes zijn ergens op de tekentafel in botsing gekomen met te veel losse ideeën en te veel clichébeelden. Op de plek van dat gat had een hart kunnen zitten.

‘De nog grotere slijmfilm’

Deze week komt ook vervolgfilm De nog grotere slijmfilm uit. Een effectief doordenderende en weinig verrassende avonturenfilm over superslijm waarin Indy (gespeeld door YouTube-ster en slijminfluencer Bibi) een recept ontwikkelt voor van kleur verschietend slijm gebaseerd op octopusdromen. Daar azen de gebruikelijke concurrenten op. Zo komen natuur en evolutie in al de drie films bij elkaar.