Ontslagen partner eist inzage in onderzoek misstand bij EY

Consultant en accountant De ex-partner stelt dat een partner mededingingsregels overtrad. Het kantoor weigert inzage in onderzoeksrapport. De EY-top is bij het conflict betrokken.

Het hoofkantoor van EY in Amsterdam.
Het hoofkantoor van EY in Amsterdam. Foto Harold Versteeg/ Hollandse Hoogte/ANP

„Mijn werk is het adviseren van cfo’s van multinationals, van grote ondernemingen. Ik wil helemaal niet te boek staan als klokkenluider. Maar er is een misstand en de waarheid moet boven tafel komen.”

Aan het woord is een voormalig partner bij belasting- en advieskantoor EY. Hij adviseerde namens de consultancytak jarenlang internationale klanten over verbetering van financiële processen en hun organisaties. Onlangs is hij aan de kant gezet door zijn werkgever. Naar eigen zeggen omdat hij een klokkenluidersmelding deed over misstanden bij EY. Volgens EY omdat hij „structureel onder de maat presteerde”.

In de Rotterdamse rechtbank troffen de twee partijen elkaar maandag. Een conflict waarbij de EY-top is betrokken en dat nu openlijk wordt uitgevochten. Inzet: inzage in het externe onderzoeksrapport dat na de melding is opgesteld.

Wat is er aan de hand? De voormalig partner beschuldigt een collega, eveneens een partner en nog werkzaam bij EY, van meerdere zaken. De belangrijkste: het mogelijk overtreden van mededingingsregels. Waaruit de beschuldiging precies bestaat, werd maandag niet duidelijk. Advocaat Martine Lem wilde daar namens de oud-partner nog niet op ingaan.

Er is een misstand en de waarheid moet boven tafel

Ex-partner bij EY

De voormalig werknemer deed in het najaar van 2018 melding van de misstanden. Hij voelde zich door zijn collega geïntimideerd. De nog zittende partner zou hem hebben opgedragen exclusief zijn aanwijzingen op te volgen. Mocht hij daar geen gehoor aan geven, dan zouden er „serieuze repercussies” volgen.

De klokkenluidersmelding deed de ex-partner bij Coen Boogaart, topman van EY Nederland. Die was tevens zijn mentor. Volgens de voormalig werknemer zou Boogaart daarop hebben „geadviseerd om de kwestie te vergeten”. Mocht hij blijven volharden in de melding, dan zou de partner beter „een positie buiten EY” kunnen zoeken, zo stelt de oud-werknemer.

Niet lang daarna werd volgens de ex-partner zijn jaarlijkse beoordeling bijgesteld. Waar hij eerst nog naar behoren zou functioneren, werd zijn werknemersscore „ineens” verlaagd. Hij kreeg ook een korting van 10 procent op zijn maandelijkse salaris van 46.537 euro bruto. Later volgde nog eens een verlaging van 25 procent.

‘Onderzoek niet onafhankelijk’

Ondanks dat de oud-partner salarisvermindering en uiteindelijk ontslag kreeg, liet de top van EY wel extern onderzoek doen naar de mogelijke misstanden. Dat gebeurde door Van Doorne Advocaten, een kantoor dat volgens advocaat Lem van de oud-werknemer, wel vaker optreedt namens EY. „Daarmee is het geen onafhankelijk onderzoek.”

In het rapport staat volgens EY dat van misstanden bij de collega-partner geen sprake is. De partner die de melding deed, betwist dat. Hij kreeg naar eigen zeggen „slechts een samenvatting van het onderzoeksrapport van amper één A4tje te zien”. „De helft was bovendien weggelakt.”

Via het kort geding eist de partner nu inzage in het gehele rapport. Daar zou volgens hem uit kunnen blijken dat sprake is van een „ijsberg” aan misstanden die EY onder het tapijt zou willen schuiven. EY weigert openbaarmaking. Het kantoor stelt dat zij niet beschikt over het definitieve rapport en dat Van Doorne van zijn verschoningsrecht gebruik mag maken. Die zou het rapport daardoor niet hoeven vrij te geven.

EY stelt bovendien dat de rechter onbevoegd moet worden verklaard. In het reglement van het belastingkantoor zou staan dat partners zich bij klachten een arbitrageprocedure moeten gebruiken. Dergelijke procedures zijn kostbaar en duren vaak lang. Reden voor de oud-partner een zaak bij de rechtbank te beginnen. In een kort geding vorige maand, tegen een andere rechtspersoon van EY, stelde de rechtbank Rotterdam echter vast dat zij inderdaad onbevoegd is.

De oud-partner zou via de verschillende procedures „publiciteit zoeken” en zo het kantoor „onder druk zetten” tot een betere financiële regeling te komen, aldus EY. Of de partner inzage moet krijgen in het rapport, moet over twee weken blijken.

De naam van de eiser is op diens verzoek geanonimiseerd

Correctie [06-07]: In een eerdere versie van dit stuk werd de topman van EY Nederland aangeduid als Coen Bogaart. Dit moet Boogaart zijn en is hierboven aangepast.