Grote ggz-instelling nodigt patiënten uit voor wie geen plek is

Ggz-instelling Patiënten die al bij PsyQ in behandeling zijn worden weggestuurd omdat nieuwe patiënten meer opleveren, zeggen behandelaren.

Illustraties Lynne Brouwer

PsyQ, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg met 33 vestigingen, nodigt patiënten van de wachtlijst uit voor een intakegesprek terwijl bekend is dat voor hen geen behandeling beschikbaar is.

Om die intakegesprekken te kunnen houden, zo was deze maand het plan in Rotterdam, moesten afspraken worden afgezegd met patiënten die al onder behandeling zijn. De extra intakes, zeggen behandelaren tegen NRC, zijn nodig om extra inkomsten binnen te halen en om aan productienormen te voldoen – een intakegesprek is declarabel voor PsyQ bij de verzekeraar.

Behandelaren van PsyQ zijn het niet eens met deze werkwijze. Patiënten moeten voor het intakegesprek eigen risico betalen en in het gesprek persoonlijke problematiek uitleggen, terwijl vooraf beter duidelijk kan zijn dat ze niet zullen worden geholpen wegens een te lange wachtlijst.

Onvrede

PsyQ is aan het reorganiseren wegens financiële problemen en te lange wachtlijsten. Een ‘veranderprogramma’ is erop gericht korter te behandelen, sneller diagnoses te stellen en veel meer patiënten te behandelen door voornamelijk groepstherapie te bieden. Dat leidt tot veel onvrede binnen de organisatie. „Wij begrijpen de grote financiële druk waar onze organisatie onder staat, maar bemerken dat door nog meer intakes te doen (…) wij aanlopen tegen onze ethische, tuchtrechtelijke en kwalitatieve grenzen”, waarschuwden medewerkers onlangs in een brief aan de directie.

Volgens moederorganisatie Parnassia zit de organisatie middenin een grote verandering. „Wij realiseren ons terdege dat we vanuit het bestuur en directie een aantal zaken beter hadden moeten doen en dat deze verandering voor een aantal collega’s en/of teams lastig is en/of te snel gegaan is”, schrijft Parnassia in een reactie.

Lees ook: ‘Uw depressie duurt te lang, onze behandeling stopt hier’

Bestuursvoorzitter Stephan Valk van Parnassia ontkent dat patiënten ‘declaratiegedreven’ uitgenodigd worden, zonder dat er ruimte is om hen te behandelen. Wel erkent hij dat bij sommige vestigingen de planning van gesprekken niet in orde is. „We hadden daar eerder moeten stoppen met de intake. Dat is nu aan het herstellen en aan het verbeteren.”

Directeur Annet Spijker van PsyQ zegt dat het „een lastige transitie in een lastige tijd” is. „We wilden een sneller antwoord voor complexe patiënten aanbieden. Dat vergt van behandelaren wel een andere mindset.”

Uw behandeling stopt hier Pagina 24-27