Brieven

Gender

Onderscheid mannen en vrouwen in sport mag afgeschaft

Foto Getty Images

Marte Hoogenboom betoogt dat het onderscheid tussen mannen en vrouwen niet-binair is (Zelfs al heeft Hubbard een voordeel – dus?, 30/6). Daarom zou het prima zijn dat Laurel Hubbard, een transgender atleet, in de vrouwencompetitie uitkomt. Volgens Hoogenboom bestaat er geen harde biologische grens tussen mannen en vrouwen: „De aanwezigheid van het Y-chromosoom is geen onfeilbare indicatie dat een foetus een jongetje blijkt te zijn.” Dit biologische criterium is dus volgens Hoogenboom onvoldoende om te bepalen of een persoon mee mag doen aan de vrouwen- dan wel de mannencompetitie. Hoogenboom bepleit een verrassend eenvoudige oplossing: vraag simpelweg iemand naar zijn/haar gender! Deze vlieger gaat helaas niet op: na een uitvoerig betoog dat gender niet-binair is blijkt dat nu toch wel zo te zijn, het criterium hier is een simpele vraag. Betekent dat trouwens ook dat Tom Dumoulin bij de vrouwen mag meedoen als hij zich een vrouw voelt? Hoogeboom bespreekt overigens niet de casus dat iemand op deze vraag bijvoorbeeld ‘transgender’ of ‘geen van beide’ antwoordt. Krijgen we dan ook een ‘transgender’ competitie of een ‘geen van beide’-competitie? Dat lijkt me een heilloze weg. Als gender non-binair is moeten we het onderscheid tussen mannen en vrouwen in competities afschaffen. Bij sporten waar evident is dat mannen een krachtvoordeel hebben, is dat allicht lastig te verkopen, maar waarom zijn er aparte mannen- en vrouwencompetities voor schaken? Het is lastig uit te leggen, weg ermee.

Amsterdam
Lees ook dit artikel: Laurel Hubbard eerste trans sporter die meedoet aan Olympische Spelen