Opinie

Maak Rotterdammers deel van stadsmuseum

Museum Rotterdam is niet divers genoeg, vindt . Betrek de stad meer bij het cultureel erfgoed.

Illustratie Stella Smienk

Zeker tot 2025 heeft Rotterdam geen eigen stadsmuseum. De Rotterdamse Raad voor Kunst en cultuur (RRKC) gaf een jaar geleden een duidelijk advies aan het stadsbestuur: „Op de huidige weg kan Museum Rotterdam niet verder. De Raad adviseert het museum te sluiten. (...) Een grote omslag is nodig.” Dat de beste stad van Nederland de komende jaren geen locatie heeft om haar rijke geschiedenis te tonen, is erg verdrietig.

Een van de verwijten van de RRKC richting Museum Rotterdam kan in feite aan het overgrote deel van de archief- en museumwereld gemaakt worden. Het RRKC schrijft in het advies namelijk: „In de samenstelling van het personeel is het museum minder inclusief. (..,) Bij de vaste medewerkers en de staf is er minder sprake van diversiteit en is de uitstroom laag.”

Lees ook dit artikel over het plan om het stadsmuseum in de bibliotheek te vestigen

De organisatie van het stadsmuseum bestaat dus uit een weinig diverse groep mensen, die wel een grote impact heeft op het erfgoed in Rotterdam. Zij maken niet alleen de keuzes wat wordt gearchiveerd, maar ook welke geschiedenis beschreven wordt en hoe. Ook bepaalt deze organisatie uiteindelijk wat wordt verteld en vertoond aan bezoekers uit binnen- en buitenland.

Wat is erfgoed? Van Dale beschrijft het als volgt: „Dat wat is overgebleven uit het verleden, m.n. dingen van historische of culturele waarde: cultureel erfgoed.” Dus het verhaal van Rotterdam en haar inwoners dat we behouden en overdragen aan de huidige en volgende generaties.

Vanuit het gebrek aan diversiteit in de samenstelling van het personeel in de sector volgt mijns inziens ook het probleem van het gebrek aan diversiteit in bereik. Deze poortwachters hebben hun eigen visie, kader en kennis en zijn geen dwarsdoorsnede van de Rotterdamse samenleving. Vergeet niet, diversiteit is een breed begrip. Multiculturaliteit wordt vaak als eerste naar voren geschoven, maar het gaat ook over hoog- en laagopgeleid, jong en oud, stad versus regio, en ga zo maar door.

Lees ook het andere opinie-artikel van deze week over dit onderwerp: fuseer drie Rotterdamse musea en verhuis naar het Maritiem

Kunnen we dit proces democratiseren? Kunnen we de Rotterdammers onderdeel maken, auteurs maken, van de geschiedschrijving van de stad? Ik denk dat dit zeer waardevol en essentieel is voor het erfgoed van de stad. Je vraagt een alleenstaande, oudere man ook niet aan welke eisen een kinderwagen moet voldoen. Willen we dan wel dat bijvoorbeeld de breakdance-geschiedenis van Rotterdam wordt gearchiveerd en verteld door hoogopgeleide autochtonen van middelbare leeftijd?

Erfgoed is niet saai! Integendeel, het is de interessantste vorm van cultuur. Dat laten wij bij DIG IT UP zien als ‘schatgravers’ van Rotterdam. Erfgoed gaat over onze straten, wijken, hobby’s en voorouders. Laten we dat verhaal dan ook gezamenlijk vertellen. Laat de professionals het proces begeleiden en de mensen uit het onderwerp de keuzes maken en het verhaal vertellen. Niet vóór, maar dóór. Zo wordt het erfgoed van de stad van iedereen.

Simone da Silva is directeur van galerie en erfgoedlab DIG IT UP