‘Klimaatschade aan wegen en rivieren neemt de komende jaren fors toe‘

Infrastructuur Door klimaatverandering zal de schade aan snelwegen, het spoor en rivieren fors toenemen. De Rotterdamse haven en Schiphol gaan dit ook merken, aldus een studie van het Kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid.

Zware schade aan woningen, auto’s en bomen in Leersum na een windhoos op 18 juni. Door het extremere weer als gevolg van de klimaatverandering zal de schade aan infrastructuur gaan toenemen.
Zware schade aan woningen, auto’s en bomen in Leersum na een windhoos op 18 juni. Door het extremere weer als gevolg van de klimaatverandering zal de schade aan infrastructuur gaan toenemen. Foto SEM VAN DER WAL/ANP

Door klimaatverandering zal de schade aan snelwegen, rails en rivieren de komende jaren fors toenemen. Ook de Rotterdamse haven en Schiphol moeten rekening houden met schade door droogte, neerslag of storm.

Die waarschuwing komt van het Kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid (KIM), dat valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat donderdag een studie publiceerde naar klimaatverandering en de impact daarvan op het ‘mobiliteitssysteem’.

Op het hoofdwegennet vormen verzakkingen door bodemdaling – een gevolg van droogte – een relatief groot risico, waarschuwt het KIM. Snelwegen in het westen en noorden van Nederland zijn het meest gevoelig voor verzakkingen. In juni 2019 raakte een spitsstrook van de A10-Zuid onbruikbaar door een grondverschuiving.

Ook voor belangrijke vaarwegen wordt droogte een nijpend probleem. „De gevoeligheid voor onvoldoende diepte is groot op de Waal rond Nijmegen”, schrijven de onderzoekers. Ook de IJssel en het bovenstroomse traject van de Nederrijn zijn kwetsbaar.

Meer bouwen in zee

Het KIM schrijft dat automobilisten en treinreizigers bij problemen onderweg kunnen uitwijken, maar dat alternatieve routes voor de scheepvaart schaars zijn in Nederland. De enige optie is minder lading meenemen zodat schepen minder diep liggen. Schippers en verladers verliezen daardoor 295 miljoen euro, aldus het KIM.

Hoe Nederland moet reageren op dreigende schade aan de infrastructuur laat het KIM aan de beleidsmakers. Het instituut noemt wel scenario’s: bijvoorbeeld het land meer beschermen (verhogen van zeedijken of van rivierdijken die met zee in verbinding staan), meer bouwen in zee (drijvende huizen, wegen op palen) of het creëren van nieuwe, hogergelegen eilanden voor de kust.

Lees ook dit artikel: Verzekeraars en KNMI slaan handen ineen in strijd tegen klimaatschade Lees ook dit interview over klimaatschade elders in de wereld: ‘Klimaatschade werpt ontwikkelingslanden terug’