Opinie

Fuseer drie Rotterdamse musea en verhuis naar Maritiem

Voeg het stadsmuseum, Wereldmuseum en Maritiem Museum samen aan de Leuvehaven, zegt Henk Slechte.

Illustratie Stella Smienk

Rotterdam heeft een dynamische geschiedenis, die tot voor kort werd verstopt in de hoek van een gemeentekantoor onder de vage titel ‘stadsmuseum’. Het idee dit museum te verhuizen naar de bibliotheek neigt wéér naar ‘we moeten het ergens kwijt’.

Terwijl de oplossing voor een nieuwe plek voor de hand ligt. Voeg drie verwante thematische musea samen: het stadsmuseum, het Wereldmuseum en het Maritiem Museum. En vestig die instelling in het grote, centraal gelegen pand van het Maritiem Museum aan de Leuvehaven.

Lees ook dit artikel over het plan om het stadsmuem in de bibliotheek te vestigen

De rode draad in de geschiedenis van Rotterdam is de scheepvaart naar verre landen, met alle mooie en zwarte bladzijden. Het is voor de broodnodige verbinding in de stad essentieel dat een museum die geschiedenis laat zien. In een semipermanente opstelling die kan worden aangepast aan de stand van de wetenschap en de actualiteit, met een interactieve programmering voor bezoekers en onderwijs.

Het Wereldmuseum kreeg eerder kritiek vanwege de commerciële koers, maar heeft een wezenlijke collectie over de migratie van en naar Rotterdam. Het Maritiem Museum kan de geschiedenis van de scheepvaart, de haven en de scheepsbouw invullen. Het Stadsmuseum vertelt het verhaal van eeuwen aan stadsontwikkeling, lokale cultuur, het bestuur en de oorlog.

Die drie musea vormen zo de ideale basis voor één dynamisch museum, over de ontwikkeling van Rotterdam: het 13de eeuwse vissersdorp, de komst in 1585 van veel Zuid-Nederlandse handelaren uit Antwerpen, de Admiraliteit van de Maeze, de Kamer van de VOC, de koopvaardij en de slavenhandel in de 17de en 18de eeuw, de Nieuwe Waterweg, de havenaanleg, de scheepsbouw, de wereldwijde passagiersvaart, de migratie, de Tweede Wereldoorlog, de Wederopbouw, en de actualiteit.

Lees ook het andere opinie-artikel van deze week over dit onderwerp: maak Rotterdammers deel van stadsmuseum

Thematische tijdelijke tentoonstellingen kunnen daarnaast de onderwerpen van de oorspronkelijke musea laten zien. Verder zouden het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam ondersteuning kunnen bieden voor de archeologie en het Nieuwe Instituut voor de architectuur.

Het pand van het Maritiem Museum (1986) is door architect Wim Quist speciaal ontworpen als museum. Het heeft toegankelijke expositieruimtes, en ligt op een bekende en makkelijk bereikbare plek – aan een stadshaven! Een semi-permanente expositie plus tijdelijke opstellingen zijn hier ruimtelijk en inhoudelijk goed uitvoerbaar. Het is ook financieel beheersbaar, met één in plaats van drie gebouwen.

Met een fusie van deze drie musea heeft Rotterdam dan vier belangrijke musea: Museum Boijmans Van Beuningen voor kunst, het Natuurhistorisch Museum, het Nieuwe Instituut en dus het nieuwe, historische ‘Stadsmuseum’. Zo’n museum bewijst dat Rotterdam zijn geschiedenis met iedereen wil delen, en doet recht aan de verschillende collecties van de drie musea.

Henk Slechte is historicus en oud-hoofd collecties van het Maritiem Museum