PBL: Nederland loopt achter bij Europese klimaataanpak

Uitstoot Nederland staat voor een „relatief grote” opgave om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving.

Nederland is ten opzichte van buurlanden traag met het terugdringen van de CO2₂-uitstoot. Daarmee wordt de opgave voor Nederland „relatief groot” om te voldoen aan de Europese klimaatdoelstellingen, zo concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een dinsdag verschenen onderzoek.

Het Planbureau vergeleek onder meer de verlaging van de uitstoot tussen 1990 en 2019 in Nederland met resultaten in Duitsland, België, Denemarken, Zweden, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Alleen Nederland lukte het niet in die periode de emissies te verlagen naar een niveau onder dat van 1990. Het PBL maakte de verkenning naar aanleiding van het Europese akkoord om in 2050 de uitstoot van CO2 naar nul te hebben gebracht.

De emissies in Nederland zijn per hoofd van de bevolking een derde hoger dan het EU-gemiddelde, en het dubbele van die in Zweden. Ook weten andere landen relatief sneller de uitstoot te reduceren. Zo brachten het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en Zweden tussen 1990 en 2019 hun uitstoot aanzienlijk verder terug dan Nederland.

Volgens de onderzoekers hangt de relatief langzame verlaging van de uitstoot door Nederland samen met een relatief hoge economische groei en sterke bevolkingstoename. Deze werd op „gemiddelde wijze” gecompenseerd door een vermindering van het energieverbruik en in „geringe mate” door een afname van vervuilende energiebronnen. In 2018 was nog 91 procent van het Nederlandse energieverbruik fossiel, becijfert het PBL.

Klimaatneutraal in 2050

De EU wil dat in 2030 de CO2₂-uitstoot is teruggebracht met 55 procent, om in 2050 helemaal klimaatneutraal te kunnen zijn. Op 14 juli presenteert de Europese Commissie de uitwerking van de ‘Green Deal’ waar in april mee werd ingestemd. Hierin wordt ook vastgelegd op welke manier elke EU-lidstaat ervoor moet zorgen dat de doelen gehaald worden.

Volgens het PBL kan Nederland leren van de landen uit de vergelijking. Zo neemt in Zweden en Denemarken niet alleen de coalitieregering, maar ook het parlement verantwoordelijkheid inzake het klimaatbeleid. En Frankrijk en het VK laten zien dat het „heel waardevol” kan zijn burgers te betrekken bij het beleid, bijvoorbeeld via burgerfora.