Brieven

Hongarije

Ruttes veroordeling is gratuit en kortzichtig

Foto JONAS ROOSENS/ANP

We hebben onze premier de afgelopen EU-top flink horen uithalen naar Hongarije. Hij verweet de huidige Hongaarse regering, terecht, discriminerende wetgeving op het gebied van vrijheid van seksuele geaardheid. Hij verbond hier echter het loze dreigement van een uittreden uit de Unie aan. Een te makkelijke en gratuite uitspraak. Uittreden kan alleen als een land dat zelf wil, en dat dit nogal wat voeten in de aarde heeft toont de Brexit wel aan. Wat sinds kort wél mogelijk is, is om een land dat de gedeelde waarden van de EU met voeten treedt af te snijden van EU-subsidies, totdat een gewenste situatie weer hersteld is.

Het is goed om te merken dat Rutte, en daarmee de VVD, erkent dat de EU een waardengemeenschap is. Maar enige bescheidenheid past hem wel. Het is nog maar relatief kort geleden dat ook de VVD Europese campagnes afdeed met de badinerende slogan: ‘Europa, best belangrijk’.

Hongarije nu uit de Unie willen stoten is een ontkenning van historisch besef. De voorheen communistische Oost-Europese landen zochten hun heil bij de democratische en vrije EU. In Hongarije is een grote oppositie die net zo’n afkeer van Orbán heeft als wij. Die moeten we niet laten vallen, door het hele land te veroordelen, maar juist steunen. De burgemeester en het gemeentebestuur van Boedapest verdienen onze grote waardering en steun omdat zij enkele dagen geleden de moed hadden de regenboogvlag te hijsen op alle overheidsgebouwen in de hoofdstad.

Wapse