Duitse privacy-waakhond: regering moet Facebookpagina’s sluiten

Privacy De Duitse regering moet haar Facebookpagina’s sluiten, omdat het sociale medium privacyregels zou overtreden. Toezichthouder Ulrich Kelber: „Het moet afgelopen zijn met het bespioneren van mensen.”

Als Facebook voor het eind van het jaar zorgt voor betere bescherming van persoonsgegevens, kan de sluiting nog afgewend worden.
Als Facebook voor het eind van het jaar zorgt voor betere bescherming van persoonsgegevens, kan de sluiting nog afgewend worden. Foto Reuters / Stephen Lam

De Duitse regering en andere overheidsinstellingen moeten voor het eind van het jaar hun Facebookpagina’s sluiten, stelt de toezichthouder op de privacy. Het sociale medium zou niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en zich niet houden aan de Duitse en Europese privacy-regels.

Dat heeft toezichthouder Ulrich Kelber ministeries en enkele andere landelijke overheidsdiensten per brief laten weten. De Facebookpagina van de Duitse regering heeft ruim een miljoen volgers en is een belangrijk communicatiekanaal van de overheid, dat bijvoorbeeld in de coronacrisis intensief benut is. Ministeries en andere diensten hebben eigen pagina’s.

Kelber laat de mogelijkheid open dat sluiting nog afgewend kan worden, als Facebook voor het eind van het jaar zorgt voor betere bescherming van persoonsgegevens. Maar veel lijkt hij daarvan niet te verwachten. De regering zegt de brief van Kelber te bestuderen.

Ontoereikende reactie

Twee jaar geleden al had de toezichthouder de Duitse overheid laten weten dat het niet mogelijk is een Facebookpagina in overeenstemming met de privacyregels bij te houden. Omdat de pers- en voorlichtingsdienst van de regering daarop contact met het Amerikaanse internetbedrijf opnam, zag hij er destijds van af om al maatregelen te nemen, in de hoop dat onderhandelingen met Facebook resultaat zouden hebben.

Maar omdat Facebook vervolgens alleen reageerde met het opsturen van een al eerder openbaar gemaakte verklaring over persoonsgegevens, oordeelt Kelber nu dat deze „ontoereikende” reactie laat zien „dat Facebook niet bereid is tot verandering in de manier waarop ze met data omgaat”.

In een interview met het radiostation Deutschlandfunk zegt hij: „Het moet afgelopen zijn met het bespioneren van mensen. En het is ook verboden om deze gegevens op deze manier te verzamelen. Een samenleving die continue bespioneerd wordt, of het nu door de staat is of door een private onderneming, is geen vrije democratische samenleving meer.”

Ook onderzoek naar andere platforms

Daarom beveelt hij de overheidsinstellingen „dringend” aan om hun Facebookpagina’s voor het eind van het jaar te sluiten. Gebeurt dat niet, dan zal hij vanaf januari zelf ingrijpen. Hij heeft de bevoegdheid de regering tot sluiting van de pagina’s te dwingen.

Kelber wijst er ook op dat het Europese Gerechtshof heeft bepaald dat persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie alleen aan een land buiten de EU doorgeleid mogen worden, als dat land vergelijkbare privacybescherming heeft als de EU. In de VS bestaat dat niveau van privacybescherming niet.

De toezichthouder kondigt aan dat hij ook onderzoek instelt naar de apps van Instagram (dat tot het Facebook-concern behoort), TikTok en Clubhouse. Hoewel dat onderzoek nog loopt, adviseert hij overheidsinstellingen nu alvast om deze apps niet op dienst-apparaten te gebruiken.