subsidies

EU-akkoord over duurzamere landbouw

Het Europees Parlement en de Europese landbouwministers hebben vrijdag overeenstemming bereikt over de verdeling van landbouwsubsidies tussen 2023 en 2027. Het akkoord moet de Europese landbouw „eerlijker, groener, diervriendelijker en flexibeler” maken, schrijft de Europese Commissie op haar website.

Zo gaat er meer subsidie naar kleine, duurzame bedrijven. De minimumeisen waaraan ontvangers van Europese subsidies moeten voldoen, worden strenger. Elke boerderij moet minstens 3 procent van het land beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van de biodiversiteit. Ook moet 25 procent van de EU-subsidies door elke lidstaat geïnvesteerd worden in duurzame vormen van landbouw en in dierenwelzijn. Jaarlijks geeft de EU zo’n 65 miljard euro uit aan landbouwsubsidies, het grootste deel van het gehele budget.

De EU onderhandelt al drie jaar over dit zogeheten Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). De lidstaten en het Europees Parlement werden het vooral moeizaam eens over het tempo waarop de nieuwe subsidieregels geïmplementeerd zouden moeten worden.

Volgens demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) had Nederland ingezet op een minimum van 30 procent van de subsidies aan duurzame landbouw. Het is 25 procent geworden. „Dat is in ieder geval een verbetering ten opzichte van de huidige situatie”, zegt ze tegen het ANP. Natuur- en milieuorganisaties zijn volgens het persbureau „uiterst teleurgesteld” over het akkoord.