Opinie

Misverstand

Als kinderarts moest ik vaak schipperen tussen baan en gezin. Dat leidde soms tot misverstanden bij de kinderen. Toen ik weer eens de oppas belde om te zeggen dat ik later thuis zou komen omdat ik bij een sectio (keizersnede) moest zijn, vroeg mijn toen nog achtjarige dochter hoogst verontwaardigd waarom ik in plaats van thuis te komen eerst naar een seksshow wilde. Na enige uitleg is het allemaal weer goed gekomen.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl