Historische uitspraak in zaak George Floyd stelt niet iedereen tevreden

George Floyd De 22,5 jaar celstraf die politieagent Derk Chauvin kreeg voor het doden van George Floyd is volgens de hoofdaanklager geen gerechtigheid, maar wel „een mijlpaal”. Nabestaanden zijn teleurgesteld.

In Minneapolis gingen mensen de straat op om te vieren dat politieagent Derk Chauvin 22,5 jaar celstraf heeft gekregen, en om op te roepen tot verdere hervorming van de politie.
In Minneapolis gingen mensen de straat op om te vieren dat politieagent Derk Chauvin 22,5 jaar celstraf heeft gekregen, en om op te roepen tot verdere hervorming van de politie. Foto Brandon Bell/AFP

Met een vonnis van 22,5 jaar celstraf is vrijdag een ongebruikelijke strafzaak tot een ongebruikelijk einde gekomen. Oud-politieman Derek Chauvin werd door een rechter in Minneapolis veroordeeld wegens het doden van arrestant George Floyd in mei 2020. In de geschiedenis van de Amerikaanse staat Minnesota is Chauvin pas de tweede agent die wegens het doden van een burger bij het uitoefenen van zijn politiewerk, wordt veroordeeld.

De rechter volgde niet het openbaar ministerie, dat dertig jaar cel had geëist, een verdubbeling van de straf zoals die in de richtlijnen staat. Maar hij deed het pleidooi van de verdediging voor een voorwaardelijke straf af als „niet gepast”.

De rechter wees op vier verzwarende omstandigheden voor het verhogen van de gebruikelijke straf voor een dergelijk misdrijf door een verdachte zonder strafblad. Chauvin had misbruik gemaakt van zijn „positie van gezag en vertrouwen”. Hij had gehandeld met „bijzondere wreedheid”, en dan nog in het bijzijn van kinderen tussen de omstanders. En hij had zijn misdrijf begaan in samenwerking met drie andere agenten. Die laatste omstandigheid voorspelt niet veel goeds voor die drie agenten, die later voor de rechter zullen verschijnen.

Het vonnis van de rechter werd in Minneapolis, de stad waar politieagent Derk Chauvin de zwarte arrestant George Floyd doodde, nauwlettend gevolgd. Foto Brandon Bell/AFP

‘Mijlpaal’

Het vonnis is uitzonderlijk, aangezien veel agenten niet zijn vervolgd of werden vrijgesproken na het doden van burgers. In Minnesota kreeg nooit een agent een zwaarder vonnis te horen. De rechter zei in zijn heel korte toelichting met nadruk dat de grote publiciteit rond deze zaak, niet heeft meegewogen bij zijn besluit. Na de dood van George Floyd braken overal in de VS en daarbuiten onlusten uit. Het optreden van de betrokken agenten leidde tot een maatschappelijk debat over de noodzaak van politiehervormingen. Ook de talrijke in wetten of cao’s vastgelegde beschermingsconstructies voor agenten die zich misdragen tijdens diensttijd, waren onderwerp van die discussies.

De snelle veroordeling van Chauvin door de jury na de rechtszitting in april dit jaar, zorgde voor een tamelijk algemene opluchting: deze misdadige politieman zou er nu eens niet genadig vanaf komen. Het vonnis, zwaarder dan volgens de richtlijnen, bezegelde de veroordeling.

Dit is geen gerechtigheid, maar wel een mijlpaal van rekenschap op het pad naar gerechtigheid

Keith Ellison hoofdaanklager van de staat Minnesota

Toch waren de reacties gemengd. „Dit is een tik op de vingers”, vond Rodney Floyd, de broer van het slachtoffer. En een neef zei: „Wij hebben levenslang gekregen. Wij krijgen George nooit terug.” Hoofdaanklager Keith Ellison van Minnesota, die het proces tegen Chauvin leidde, zei in een persconferentie dat de straf weliswaar „geen gerechtigheid was, maar wel een mijlpaal van rekenschap op het pad naar gerechtigheid”.

Lees ook George Floyd kon alleen ’t begin van zijn kinderdroom verwezenlijken

In Washington ging president Biden in op vragen over het vonnis. Hij had voor de jury tot een oordeel was gekomen, de hoop op een veroordeling uitgesproken en had daarvoor scherpe kritiek gekregen. De president dient zich niet te mengen in lopende strafzaken. Misschien dat zijn antwoord daarom vrijdag wat omzichtiger was geformuleerd. „Ik ken niet alle omstandigheden die zijn meegewogen”, zei Biden. „Maar het lijkt me, gezien de richtlijnen, een gepaste straf.”