Opinie

De voetbalwereld mag de lange weg naar maatschappelijke verandering niet vergeten

Clarence Seedorf

Technologie, vooral de sociale media, heeft het wereldwijde bewustzijn over maatschappelijke kwesties als gelijkheid, discriminatie, mensenrechten en de opwarming van de aarde sterk beïnvloed. Door die wereldwijde beweging is een groter sociaal besef ontstaan, maar desondanks houden de meer conservatieve mensen vast aan hun denkbeelden. Zij staan er niet voor open door een andere bril te kijken, en kunnen daarom niet zien wat de behoeften zijn buiten hun eigen denkwereld. Dit type mens vinden we overal op plekken waar macht en invloed worden uitgeoefend: in bestuurskamers, regeringen, voetbalclubs. Maar het kunnen ook gewoon ouders zijn.

We hebben voor wat er in Hongarije rond mensenrechtenkwesties is gebeurd, een positieve reactie gezien. UEFA, clubs en spelers betuigden openlijk hun steun. De invoering van een ‘anti-homowet’ in Hongarije heeft een sterke reactie veroorzaakt in de voetbalwereld. De UEFA, nationale bonden, clubs, spelers en supporters hebben statements gemaakt in deze mensenrechtenkwestie, en zich uitgesproken voor lhbti-acceptatie.

Onderwerpen als deze zijn gevoelig en moeten op de juiste manier worden aangepakt. Ik geloof dat deze thema’s nooit losgelaten moeten worden zolang ze niet zijn opgelost. In plaats van massaal te reageren met regenboogvlaggen, of te knielen tegen racisme, zouden we massaal en constant aandacht moeten hebben voor gelijkheid en inclusiviteit op deze planeet. Over het algemeen wordt pas aandacht gegeven aan dit soort onrecht zodra er iets gebeurt. Ik ben dus voor proactieve acties die op korte termijn zichtbaar en voelbaar zijn, met effecten voor echte verandering op de lange termijn.

Ik wil niet deelnemen aan een debat waarin voetbal wordt misbruikt om populaire posities in te nemen, waarbij ik geen constante focus zie voor het creëren van gelijkheid en inclusiviteit. Dit is geen moment om misbruik te maken van de situatie om ons bedrijf, onze sportbond of voetbalclub positief te vermarkten.

Toen we opgroeiden werd altijd gezegd dat je pas iets kunt prediken als je doet wat je zegt. Ook werd altijd duidelijk gemaakt dat je je eerst op je eigen tuintje moet concentreren voordat je dat van anderen bekritiseert.

Dus de maatschappij, en dus ook de voetbalwereld, mag de lange weg naar substantiële maatschappelijke verandering niet vergeten. De voetbalwereld zou een voorbeeldfunctie kunnen vervullen, waarin gelijkheid en inclusiviteit worden gecreëerd in een omgeving die vandaag nog steeds wordt gedomineerd door ongelijkheid.

Om de broodnodige veranderingen teweeg te kunnen brengen zouden de clubs en de UEFA een stevig actieplan moeten opstellen, waarin verantwoording wordt afgelegd over de gezamenlijke doelstellingen.

De voetbalwereld heeft de kracht om miljoenen voetbalfans over de hele wereld met goals en mooie sportmomenten vreugde te brengen. Die inspiratie zou kunnen worden doorgetrokken naar de héle samenleving, als die voetbalwereld zich zou ontwikkelen tot een omgeving waar een ieder gelijke kansen heeft.

Ik zie voetbal als een katalysator voor sociale verandering. Een wereld waarin de jongere generatie positief beïnvloed kan worden, en waar respect, ongeacht de verschillen, een normaal gegeven is.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.