Brieven

Brieven 24/6/2021

Defensie (2)

Specialisatie is er al

Defensie moet keuzes maken in schaarste, aldus Ko Colijn (17/6). Alleen specialisatie en het afschaffen van de wereldwijd inzetbare marine zijn volgens hem daarom noodzakelijk. Onderzeeboten zijn dan wat Colijn betreft helemaal overbodig. Dit pleidooi voor afbouw van de marine en haar onderzeedienst roept twee vragen op.

Ten eerste is het de vraag of het logisch is om te stellen dat onderzeeboten overbodig zijn maar dat Nederland tegelijkertijd wel moet investeren in patrouillevliegtuigen om onderzeeboten te onderscheppen. De best bewezen manier om een onderzeeboot te onderscheppen, is namelijk met een onderzeeboot. Aangezien 95 procent van ons dataverkeer via kabels over de zeebodem verloopt, de Russische spionageactiviteiten met hun eigen onderzeeboten rond die kabels toenemen en onderzeeboten onmisbaar zijn voor het verzamelen van inlichtingen, is het wat kort door de bocht om de onderzeeboot als strategisch wapen af te schrijven. Binnen de NAVO vormen de Nederlandse stille en ook in ondiepe wateren inzetbare onderzeeboten juist een gewaardeerde vorm van de specialisatie die Colijn zelf ook bepleit.

Het tweede probleem is dat als we een expeditionaire zeemacht zouden afschaffen, de rest van de wereld niet verandert. Zo blijft het grootste deel van de goederenhandel over zee verlopen. Nederland heeft als bijna geen ander land economisch belang bij vrije doorgang over zee. Moeten we het bewaken van die vrije doorgang en het principe van mare liberum voortaan maar aan anderen overlaten? Dat zou economisch een risico zijn voor Nederland in het algemeen en de Rotterdamse haven in het bijzonder. Dat het Nederlandse marinefregat Zr.Ms. Evertsen meevaart met een door de Britten geleide vloot door de Zuid-Chinese zee, is dan ook een sterk signaal naar Chinezen met territoriumdrift in diezelfde zee. Vorige maand toonde de marine in de Atlantische Oceaan overigens ook een mooi voorbeeld van de door Colijn bepleite specialisatie toen Zr.Ms. De Zeven Provinciën er met een in Nederland ontwikkelde radar van Thales als eerste in Europa in slaagde een ballistische raket te detecteren en op afstand te laten vernietigen. Omdat dreigingen voor onze nationale veiligheid niet ophouden bij de Europese wateren, kunnen we ons samen met onze bondgenoten dus ook niet tot die wateren beperken. Niet met gereduceerd, maar met gespecialiseerd personeel en materieel moet Nederland wereldwijd daar kunnen blijven gaan waar we nodig zijn.

Tweede Kamerlid VVD, woordvoerder Defensie