CPB: economie herstelt snel, koopkracht daalt volgend jaar licht

Juniraming Het economisch herstel verloopt sneller dankzij de afname van het aantal coronabesmettingen en het groeiend aantal mensen dat zich laat vaccineren, schrijft het CPB in zijn jongste raming.
Een grootschalige vaccinatielocatie bij Breda.
Een grootschalige vaccinatielocatie bij Breda. Foto Rob Engelaar/ANP

De Nederlandse economie groeit zowel in 2021 als 2022 met ruim 3 procent per jaar. Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag in zijn laatste economische raming. Het herstel verloopt sneller dankzij de afname van het aantal coronabesmettingen en het groeiend aantal mensen dat zich laat vaccineren, schrijft het CPB. De werkloosheid komt volgens de raming in 2022 uit op 4,1 procent en is daarmee gelijk aan het gemiddelde in de drie jaren voor de coronacrisis.

Ook voor de wat langere termijn is het adviesorgaan optimistisch. Het bruto binnenlands product (bbp), oftewel de optelsom van alle goederen en diensten die Nederland jaarlijks produceert, komt in 2025 naar schatting weliswaar 1,5 procent lager uit dan voor de epidemie was voorspeld. Maar dat is wel een stuk beter dan de daling van 3 procent die eerder werd verwacht. „De permanente economische schade van de coronapandemie blijft dus naar verwachting beperkt”, schrijft het CPB bij de raming. Het herstel kan nog sterker uitpakken wanneer particulieren minder sparen dan in 2020 en daarmee weer meer gaan consumeren. Wel blijven er onzekerheden bestaan, zoals een nieuwe opleving van het virus en daarnaast blijft de inflatie, de prijs van de spullen en diensten die we kopen, een „onzekere factor”.

Lees ook: De OESO wees Nederland vorige week op de noodzaak van hervormen voor de lange termijn

Die inflatie loopt volgens het CPB op van 1,1 procent in 2020 naar 2 procent in 2021, en stijgt in 2022 nog eens met 1,8 procent. Aangezien de lonen niet evenredig hard meestijgen doordat veel bedrijven door de crisis minder geld in kas hebben, heeft dat gevolgen voor de koopkracht van mensen. De cao-loonstijging loopt in de raming terug van 2,8 procent in 2021, naar 1,7 procent in 2021, en stijgt het jaar erop minimaal met 1,8 procent. Bij ongewijzigd beleid zou dat betekenen dat de koopkracht in 2022 met 0,3 procent daalt.

De directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Pieter Hasekamp, benadrukt bij de raming het positieve effect van de subsidieregelingen die het kabinet heeft opgezet voor sectoren en bedrijven die zijn geraakt in de coronacrisis. „Het steunbeleid heeft goed gewerkt om de effecten op de arbeidsmarkt en productie te dempen en grote permanente schade te voorkomen. De Nederlandse economie staat er ondanks de coronapandemie relatief goed voor.” Hij wijst wel op economisch uitdagingen op de lange termijn en noemt daarbij specifiek het klimaat, onderwijs, wonen en de arbeidsmarkt.