Opinie

Ontkennen asielrecht is onverholen racisme

Vluchtelingenbeleid Het verdedigen van het Deense asielbeleid is een ontkenning van de menselijkheid van vluchtelingen, reageert .
Een Iraakse Koerd bij de poort van een voormalige gevangenis in het Deense Kaershovedgaard die nu dienst doet als uitzetcentrum voor afgewezen asielzoekers.
Een Iraakse Koerd bij de poort van een voormalige gevangenis in het Deense Kaershovedgaard die nu dienst doet als uitzetcentrum voor afgewezen asielzoekers. Foto Andrew Kelly / Reuters

Joost Eerdmans breekt een lans voor het Deens migratiebeleid (Opinie, 18/8). Een op onverholen racisme gebaseerde mening van een Tweede Kamerlid die als een gerespecteerde zienswijze gepresenteerd wordt. Waarom is dit onacceptabel? Ten eerste omdat het asielzoekers die een terechte vrees hebben voor vervolging of die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld in hun eigen land, het recht ontzegd wordt om in een veilig land asiel te zoeken. Dit is een recht voortgekomen uit de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en wereldwijd bevestigd als een van de grondslagen van humaniteit in de internationale samenleving.

Het opvangen en huisvesten van soms grote aantallen vluchtelingen is moeilijk en stelt samenlevingen voor een grote opgave. Maar deze lastige opgave kan de vluchteling die zijn leven niet zeker is niet tegengeworpen worden. Het ontkennen van rechten van vluchtelingen is het ontkennen van hun menselijkheid. Het afschuiven van deze mensen naar verre landen zoals voorgesteld in het Deense beleid, heeft maar één echte reden: wij willen deze andersgekleurde, andersgelovende en anderssprekende mensen niet.

Ten tweede, geen woord over Rwanda, of ander ver land waar de vluchtelingen heen zouden moeten, in het stuk van Eerdmans. Hoe durven de Denen, en met hen Eerdmans, te denken dat waar wij een probleem hebben met vluchtelingen, dit niet het geval zou zijn in een land als Rwanda.

Inhumane oplossing

Rwanda heeft de vreselijkste genocide meegemaakt die de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog heeft gekend. Het land probeert nog steeds bij te komen van deze zwarte periode. Ondertussen leven mensen daar op een politieke vulkaan die elk moment opnieuw kan uitbarsten. Maar goed, het is een minder rijk land, het is ver weg, ze zullen het geld wel kunnen gebruiken, dus laten we de vluchtelingen daar maar heen sturen.

Terwijl Europa worstelt met migratiestromen uit Afrika, wordt gesuggereerd dat daar onze vluchtelingenopvang gerealiseerd kan worden. Ook hier wordt de menselijkheid van Afrikanen ontkend. Migranten uit Afrika verlaten huis en haard niet omdat ze het er zo goed hebben. Evenmin zitten mensen in Afrika te wachten op vluchtelingen uit andere continenten, integendeel; veel Afrikanen zijn noodgedwongen al lang gewend met grote migratiestromen om te gaan. In deze context getuigt het van onverholen racisme, om te proberen onze problemen af te schuiven op Afrikaanse samenlevingen.

Lees ook: In Denemarken radicaliseert het asielbeleid in hoog tempo

In mijn werk heb ik al decennia dagelijks te maken met studenten uit alle windstreken. Het is vaak schrijnend om telkens weer afscheid te nemen in het besef dat deze begaafde, jonge mensen na een studieperiode weer teruggaan naar hun land waar ze in vaak ongelofelijk moeilijke omstandigheden moeten proberen een toekomst op te bouwen. Een toekomst bedreigd door geweldsconflicten, dictatuur, onvrijheid, corruptie en armoede. Ik heb daarvoor groot ontzag. Het gebrek aan respect voor mensen uit andere delen van de wereld dat blijkt uit het stuk van Eerdmans doet pijn. Ja, het migratieprobleem is complex. Het uitvoeren van het Deense beleid zal de stroom van migranten daadwerkelijk beperken. Maar dan niet omdat het een mooie oplossing is, maar omdat het een inhumane oplossing is voor zowel de vluchtelingen als voor de landen van opvang.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.