Meldingen eergerelateerd geweld stijgen, opvang vol

Na coronacrisis Door de heropening van de samenleving wordt meer eergerelateerd geweld gemeld. Jonge slachtoffers waren eerder nog uit beeld.

Fier biedt ambulante hulp, behandeling en 24-uurs opvang- en behandelvoorzieningen voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Fier biedt ambulante hulp, behandeling en 24-uurs opvang- en behandelvoorzieningen voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Kees van de Veen

De opvangcentra voor slachtoffers van eergerelateerd geweld zitten overvol. De twee landelijke expertise- en behandelcentra Fier en Sterk Huis kampen met een sterke stijging van het aantal nieuwe aanmeldingen, blijkt uit navraag van NRC. Vooral jonge slachtoffers zijn uit beeld geraakt tijdens de coronacrisis en komen nu alsnog bij de hulpverlening terecht.

Fier, dat slachtoffers tussen de 12 en 29 jaar opvangt in Leeuwarden en Rotterdam, had tijdens de coronacrisis eind vorig jaar gemiddeld slechts 4 bedden bezet, tegenover 35 nu. De afgelopen jaren waren er gemiddeld tussen 8 en 15 slachtoffers in de opvang. Bij Sterk Huis in Tilburg zijn de afgelopen maanden continu zo’n 17 bedden bezet, terwijl er ruimte is voor 10.

Fier wijt de stijging aan de heropende samenleving. „Van deze specifieke problematiek maken ouders geen melding”, zegt bestuurder Anke van Dijke. „Omdat ze vaak zelf betrokken zijn. Dus heb je mensen nodig om de slachtoffers heen die signalen opvangen en een melding kunnen maken. Maar door de sluiting van scholen en sportclubs droogde dat enorm op.”

„De aanwas is nu zo groot omdat de politie weer bij mensen thuiskomt en de scholen weer open zijn”, zegt ook Ilona Brekelmans, hoofdbehandelaar van Sterk Huis.

Volgens Van Dijke zit er weinig rek meer in het aantal opvangplekken. Omdat eergerelateerd geweld specialistische hulp behoeft, zijn er aparte opvangcentra voor. Gemiddeld blijven slachtoffers twee tot drie maanden in de opvang.

Eergerelateerd geweld komt voort uit culturen waar vrouwen de eer van de familie dragen. Wordt die geschonden, treedt de familie op. Dat kan met geweld, onderdrukking of verstoting. Ook onder hooligans, woonwagenbewoners en orthodoxe Biblebelt-bewoners vindt eergerelateerd geweld plaats.

Hoeveel slachtoffers van eergerelateerd geweld Nederland telt, is onbekend. Jaarlijks krijgt het Landelijke Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) ongeveer vijfhonderd meldingen binnen. Maar dat zijn de meest complexe zaken waarbij de politie hulp nodig heeft van experts. Slachtoffers vragen vaak niet om hulp en signalen van eergeweld worden niet altijd herkend bij politie- en zorgmedewerkers.

Tijdens de coronacrisis werd het codewoord ‘masker 19’ ingevoerd bij apothekers, waarmee slachtoffers onopvallend om hulp kunnen vragen. Maar dat codewoord wordt nauwelijks gebruikt, bleek uit een rondvraag vorige week door Trouw.

Lees ook het verhaal van een verborgen vrouw: Tot haar 37ste had Sedef altijd gezwegen