Initiatieven bij Defensie om veiligheid te verbeteren lopen vast op regelzucht en geldgebrek

Visitatiecommissie Defensie Een actieplan moet fysieke en sociale veiligheid bij Defensie verbeteren. Maar initiatieven lopen vast op regelzucht en geldgebrek.

Defensieterrein Kamp Nieuw-Milligen in Gelderland.
Defensieterrein Kamp Nieuw-Milligen in Gelderland. Foto Bram Petraeus

Militairen moeten ver boven de grond werken en dat is niet zonder risico’s. Daarom heeft defensie een handleiding gemaakt. Niet een paar hoofdpunten op een A4-tje, zoals gebruikelijk bij onder meer bouwbedrijven, maar ruim 150 pagina’s vol beschrijvingen van valgevaar, veiligheidseisen en procedures. Maar militairen kennen dit boekwerk niet of schuiven het moedeloos ter zijde.

„Compleet maar niet praktisch”, is de droge constatering in het maandag verschenen eindrapport van de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. Deze commissie onder leiding van oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet heeft de afgelopen drie jaar gekeken naar de voortgang van een actieplan van defensie om de fysieke en sociale veiligheid te verbeteren. Dat plan werd gelanceerd na een lange reeks incidenten, waarbij militairen blootgesteld waren aan giftige stoffen (zoals chroom-6), pesterijen en mishandelingen (zoals in kazerne Schaarsbergen) en extreme omstandigheden (zoals hitte).

Lees meer over de chroom-6-problemen bij Defensie: Afbrokkelende gebitten, dat komt toch niet zomaar?

Defensie maakt inmiddels echt werk van dat actieplan, signaleert de commissie-Verbeet, die tal van medewerkers sprak op hun werkplek – van de wachtmeester op Schiphol tot de onderhoudsmonteur van de laatste F-16. Er is meer „veiligheidsbewustzijn”, een grote „bevlogenheid om defensie veiliger te maken” en een veelheid aan „goede plannen”. Maar in de praktijk lopen de veelbelovende initiatieven nogal eens vast op regelzucht en geldgebrek.

Een voorbeeld van dat eerste is het lot van de handleiding voor het werken op hoogte. Een ander voorbeeld zijn de holsters, die op een gegeven moment werden verboden als te onveilig. Daarop zijn militairen hun wapen gaan meenemen zónder holster. „De vraag is dan of een maatregel om een risico te beheersen niet tot een groter risico leidt”, schrijft de commissie-Verbeet.

Geldgebrek

Geldgebrek maakt dat goede veiligheidsplannen niet uitgevoerd kunnen worden en dat commandanten niet zelf goede spullen kunnen inkopen voor hun mensen. „Als je iets belangrijk vindt, hoort er altijd een bedrag bij”, zegt Gerdi Verbeet. Door achterblijvende budgetten schiet het ook niet op met het opknappen van de vervallen kazernes, die een vaak onherbergzame plek zijn geworden.

Het aanpakken van discriminatie, pesten en seksuele intimidatie gaat volgens Verbeet beter: „Militairen vinden het geen flauwekul meer. Defensie wil ook een plezierige werkomgeving bieden aan vrouwen en aan mannen, die niet helemaal aan het macho-cliché voldoen.” Militairen weten de vertrouwenspersonen ook makkelijker te vinden, leert de toename van het aantal meldingen.

Lees ook: Defensie: miljarden nodig om veiligheid op orde te krijgen

Meldingen over pesterijen en andere misstanden worden alleen niet goed geregistreerd en afgehandeld: „Als je geluk hebt, doet je leidinggevende er wat aan.” Dat is volgens Verbeet niet uniek voor klachten over sociale veiligheid: „Met meldingen over dingen die kapot zijn is het vaak ook afwachten of je er nog wat van hoort.”