‘Steun voor ambitieuze klimaatmaatregelen onder bepaalde voorwaarden’

Klimaat Klimaatmaatregelen die Nederlanders persoonlijk raken, kunnen zij best accepteren als duidelijk blijkt dat andere opties maximaal zijn toegepast. Dat blijkt uit onderzoek van TU Delft.
Zonnepanelen op daken werken beter als motivatie als ze al zijn geplaatst.
Zonnepanelen op daken werken beter als motivatie als ze al zijn geplaatst. Foto Koen van Weel/ANP

Het merendeel van de Nederlanders kan best akkoord gaan met een ambitieus klimaatakkoord, als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet de vervuilende industrie eerst belast worden voor extra maatregelen mensen persoonlijk raken. Ook is het belangrijk dat lage inkomens beschermd worden. De meeste Nederlanders zien het liefst dat er maatregelen komen als zonnepanelen op daken of windmolens op zee. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van Technische Universiteit Delft onder 10.000 Nederlanders.

Ongeveer een kwart van de Nederlanders heeft een zeer uitgesproken mening over het klimaatbeleid, blijkt uit het rapport. Het gaat dan om zowel sterke tegenstanders van extra maatregelen als sterke voorstanderes. De overige 75 procent wil onder bepaalde voorwaarden een ambitieuzer akkoord best steunen. Klimaatmaatregelen die mensen persoonlijk raken, kan deze groep bijvoorbeeld wel accepteren als duidelijk zichtbaar is dat andere opties maximaal zijn toegepast. Daarbij is zichtbaarheid belangrijk: daken die vol liggen met zonnepanelen werken beter dan een plan om dit in de toekomst te realiseren. Ook vinden de ondervraagden het belangrijk dat de baten van een maatregel hoger zijn dan de kosten.

De resultaten van het onderzoek overhandigt TU Delft deze donderdag aan Ed Nijpels, de voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Daarna lichten onderzoekers het rapport toe in de Tweede Kamer. Parlementariërs hadden gepleit voor meer steun onder de bevolking voor het Klimaatakkoord nu de Europese doelen zijn aangescherpt. In 2030 moet de CO₂-uitstoot met 55 procent zijn afgenomen ten opzichte van 1990. Het huidige Klimaatakkoord is daarvoor niet voldoende en dus moeten er extra maatregelen komen.