Rapport Colliers

Sluiting dreigt voor niet-duurzame kantoren

Voor een groot aantal kantoorgebouwen in Nederland dreigt sluiting, omdat ze niet energiezuinig genoeg zijn. Daarvoor waarschuwt vastgoeddienstverlener Colliers in een rapport. De kantoren moeten vanaf 2023 aan verscheidene duurzaamheidseisen voldoen. Als dat niet lukt kan een boete worden opgelegd en in het ergste geval een kantoor gesloten worden.

Colliers constateert dat circa eentiende van het Nederlandse kantooroppervlak nog geen energielabel C heeft (primair fossiel energieverbruik van 224 kWh per vierkante meter per jaar of minder). Bijna twee op de vijf kantoren zouden helemaal nog geen energielabel hebben, terwijl dit wel verplicht is vanaf 2023.

Kantoren die na 1989 zijn gebouwd, voldoen meestal aan de label-C-eisen, volgens het onderzoek. Voor deze kantoren is het aanvragen van een label voldoende. Bij andere kantoren zullen vastgoedeigenaren nog werk moeten maken van verduurzaming. Dat kunnen soms ook relatief kleine investeringen betreffen, zoals het plaatsen van ledverlichting of het isoleren van het dak. „Van de gebouwen die nu nog geen label hebben, is een deel in theorie wel duurzaam genoeg”, zegt duurzaamheidsexpert Jeroen Bloemers van Colliers.

Met name in middelgrote steden komt de verduurzaming van kantoren traag op gang, volgens Colliers. In Hengelo voldoet 1 op de 3 kantoren momenteel aan de duurzaamheidseisen van 2023. En in Assen en Venlo 34 procent. In Utrecht heeft tachtig procent van de kantooroppervlakte een C-label en in Amsterdam 67 procent. (ANP/NRC)