Prognose Fed: hogere rente vanaf 2023 nu inflatie stijgt

Monetair beleid De Amerikaanse centrale bank zinspeelt voor het eerst op afbouw van de massale opkoop van staatsschuld.

Fed-topman Jerome Powell

Foto Reuters

Op korte termijn gaat de rente in de Verenigde Staten van vlak boven de 0 procent niet omhoog. Maar er zijn wél renteverhogingen te verwachten vanaf 2023. Dat is de boodschap die Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, woensdag gaf na een bestuursvergadering. Bij haar vorige vergadering, in maart, ging de Fed nog uit van een eerste renteverhoging in 2024. De Fed zinspeelde woensdag ook voor het eerst op het afbouwen van de grootscheepse opkoop van staatsschuld, waarmee de centrale bank sinds het begin van de coronapandemie de langetermijnrente drukt.

Prognoses Fed-bestuurders

Vier maal per jaar wordt Fed-bestuurders en voorzitters van de regionale Fed-afdelingen gevraagd hun economische prognoses te geven. Nu het economisch herstel in de VS vaart krijgt en nu de inflatie sneller oploopt dan verwacht gaan de meeste van de Fed-bestuurders ervan uit dat de rente sneller zal stijgen. Uit individuele ramingen van 18 bestuurders blijkt dat de meesten van hen twee renteverhogingen voorzien in 2023. Vier van hen voorzien al in 2022 een hogere rente.

Het belangrijkste rentetarief van de Fed blijft voorlopig historisch laag. De ‘doelrente’, een bandbreedte waarbinnen de kortetermijnrente moet vallen, blijft tussen de 0 en 0,25 procent. Dit tarief is van kracht sinds het begin van de pandemie in de VS in maart vorig jaar.

„Het economisch herstel blijft incompleet”, zei Jerome Powell, de president van de Fed, tijdens een persconferentie. Maar, zo voegde hij eraan toe, het Fed-bestuur zal de „vooruitgang” de komende tijd wel in de gaten houden. Er was een „discussie” geweest over het afbouwen van het opkoopprogramma dat de Fed sinds het begin van de pandemie uitvoert om de kapitaalmarktrente laag te houden. Zo’n 120 miljard dollar aan staatsleningen en door de staat gedekte hypotheken koopt de Fed maandelijks op. Met de discussie over het opkoopbeleid loopt de Fed voor op de Europese Centrale Bank, die vorige week vergaderde. ECB-president Christine Lagarde noemde het „te vroeg” voor een discussie over minder opkopen. De ECB koopt maandelijks in totaal zo’n 100 miljard euro aan staats-en bedrijfsschuld op. Aan een renteverhoging is de ECB nog helemaal niet toe.

De VS lopen voor op de eurozone wat betreft economisch herstel, onder meer door een effectieve vaccinatiecampagne en door de honderden miljarden dollars die de regering van president Joe Biden uitgeeft om de economie te stimuleren.

De inflatie in de VS is flink gestegen, in mei 5 procent op jaarbasis tegen 1,4 procent in januari. Het inflatiedoel van de Fed is 2 procent op de langere termijn. En hoewel de huidige inflatie dus meer dan het dubbele bedraagt, ziet de Fed onvoldoende reden direct in te grijpen. De inflatie, zei Powell, is „van voorbijgaande aard”. Veel inflatie wordt veroorzaakt door acute schaarste van specifieke producten, zoals hout en tweedehands auto’s, zei de Fed-baas. „We verwachten dat die hele specifieke dingen die de inflatie opdrijven, tijdelijk zullen zijn.” Powell zei wel dat de Fed zich kan vergissen en dat de inflatie wel degelijk kan „aanhouden”. In dat geval zal de Fed „het monetair beleid aanpassen”.

De Fed heeft een dubbele doelstelling: de inflatie moet over een langere periode gemiddeld rond de 2 procent liggen en er moet „maximale” werkgelegenheid zijn. Omdat de inflatie langere tijd onder de 2 procent lag, wil de Fed de komende jaren inflatie zien van vlak boven de 2 procent. Maximale werkgelegenheid is nog niet binnen bereik. De werkloosheid in de VS is nu 5,8 procent.

Lees ook: Kunnen centrale banken nog wel onafhankelijk van overheden opereren?