Opinie

Overheden moeten hittestress beperken

Extreme hitte Hitte is in Nederland een van de gevaarlijkste risico’s van klimaatverandering. Maar wie gaat daarover? Madeleen Helmer van het Klimaatverbond Nederland pleit voor hitteregisseurs.

Het strand bij IJmuiden
Het strand bij IJmuiden Foto Olaf Kraak/ANP

Na een koele start van het jaar is het alweer langere tijd warm en maken we de eerste tropische dagen mee. Volgens de trend van de laatste jaren kunnen we ook deze zomer wel weer een hittegolf verwachten. De gevolgen van deze hittegolven zijn duidelijk terug te zien in de oversterftestatistieken.

Een internationaal onderzoek stelde onlangs vast dat nu al bijna een derde van de hittedoden het gevolg zijn van klimaatverandering. Als we geen maatregelen nemen, zal dat aantal de komende jaren alleen maar toenemen. Vooral ouderen, vanwege een lage dorstprikkel, en mensen met onderliggende ziektes zijn kwetsbaar. Om hittestress te beperken moeten we maatregelen nemen die verschillende beleidsdomeinen tegelijk raken: de ruimtelijke ordening, de woningbouw en gezondheid (Gebied, Gebouw, Gezondheid). En dat vraagt om stevige regie.

Er zijn verschillende voorbeelden te geven van hoe agenda’s in deze sociale en fysieke domeinen elkaar (zouden moeten) raken. In de versteende stad loopt de temperatuur extra op, tot wel 4 tot 7 graden Celsius meer dan in het buitengebied. De Nederlandse naoorlogse woningen zijn daar niet op gebouwd. Ze heten niet voor niets doorzonwoningen.

Hierbij helpt het niet dat in de sociale huursector, waarop de afgelopen jaren flink bezuinigd is, zonweringen als een kostenpost gelden. Ook de huidige plannen voor de energietransitie houden nog onvoldoende rekening met de zomerse hitte.

Isolatie

De energietransitie zet stevig in op isolatie om ’s winters de koude zo lang mogelijk buiten te houden, maar zomers komt de hitte de woning niet meer uit. Hoewel de afgelopen vijf jaar meer dan een half miljoen airco’s zijn verkocht, komen de woorden ‘hitte’ en ‘koeltebehoefte’ niet voor in de warmtevisies die gemeenten nu opstellen om de transitie naar aardgasvrije wijken te organiseren.

De woorden ‘hitte’ en ‘koeltebehoefte’ komen niet voor in de warmtevisies van gemeenten

Het huidige overheidsbeleid is erop gericht om ouderen langer thuis te laten wonen. Dit leidt tot meer eenzaamheid, wat deze ouderen extra kwetsbaar maakt voor hitte. Want wie houdt er een oogje in het zeil of iemand tijdens een hittegolf wel voldoende drinkt en koel blijft?

Het mooie is dat door deze verwevenheid, hitteadaptatie ook andere maatschappelijke thema’s verder helpt. Gevelgroen koelt de woning al met 5 tot 9 graden. Tegelijkertijd draagt het groen bij aan de verkoeling van de stad, én zijn vogels en insecten er blij mee. Een buurttuin kan een aangename koele plek zijn om te verblijven. Maar het is ook een ontmoetingsplek die bijdraagt aan de sociale cohesie van de wijk. En als je je oudere buurvrouw helpt bij het ventileren van de woning, kun je ook meteen een bakkie doen.

Focus ligt op water

Kansen te over, en de noodzaak tot handelen is duidelijk. Toch is binnen klimaatadaptatie in Nederland hitteadaptatie het minst ontwikkelde beleidsonderwerp. De focus ligt vooral op watergerelateerde klimaatrisico’s. Ook in de woon- en zorgsector staat hitteadaptatie niet hoog op de agenda. Daar liggen al genoeg andere maatschappelijke opgaven op hun bord.

Daarom pleit Klimaatverbond Nederland voor het aanstellen van hitteregisseurs op alle bestuurlijke niveaus. Bij gemeenten, provincies en de rijksoverheid agendeert de hitteregisseur de aanpak van hitte binnen en versterkt de samenwerking tussen de domeinen die nodig zijn om de gevaren van hitte te beperken.

De aanpak van hitte kan de ontwikkeling van een groene en gezonde leefomgeving versnellen en hittedoden voorkomen. De hitteregisseur in een onmisbare spin in dat web.