Aantal deeltijders met een kleine aanstelling nam sinds corona flink toe

Arbeidsmarkt In het eerste kwartaal van 2021 waren er 83.000 meer deeltijders met een baan van maximaal twaalf uur per week dan een jaar eerder, blijkt uit een enquête van het CBS.
In het derde en vierde kwartaal van 2020 lag het aantal werkenden met een aanstelling van maximaal twaalf uur ook al hoger dan een jaar eerder.
In het derde en vierde kwartaal van 2020 lag het aantal werkenden met een aanstelling van maximaal twaalf uur ook al hoger dan een jaar eerder. Foto Richard Brocken/ANP

Het aantal deeltijders met een kleine aanstelling is het afgelopen jaar flink toegenomen. In het eerste kwartaal van 2021 waren er 83.000 meer werkenden met een baan van maximaal twaalf uur per week dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van een enquête.

De ontwikkeling dat het aantal werkenden met een kleine deeltijdbaan toeneemt, is al eerder ingezet. In het derde en vierde kwartaal van 2020 lag het aantal werkenden met een aanstelling van maximaal twaalf uur ook al hoger dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2020 was het aantal kleine deeltijdwerkers juist afgenomen als gevolg van de coronacrisis. Wel groeide het afgelopen jaar ook het aantal deeltijders dat eigenlijk meer uren zou willen werken.

Het afgelopen jaar nam eveneens de omvang toe van de groep deeltijders die gemiddeld 28 tot 35 uur per week werken. Het aantal mensen dat 12 tot 20 uur per week werkt, en het aantal voltijders, nam vanaf het tweede kwartaal van 2020 juist af. Het CBS gaat bij deze berekeningen uit van het aantal uur dat iemand in een normale werkweek werkt. Dit komt niet altijd overeen met het aantal feitelijk gewerkte uren.