Energiemaatschappij Eneco wil in 2035 al zijn klanten van het gas af hebben

Energietransitie Eneco heeft samen met een onafhankelijke energie-expert een ambitieus plan ontwikkeld om in 2035 volledig klimaatneutraal te zijn.

Duurzaam ondernemen is „de enige toekomstbestendige en succesvolle vorm van ondernemen”, schrijft Eneco-topman As Tempelman in het plan One Planet.
Duurzaam ondernemen is „de enige toekomstbestendige en succesvolle vorm van ondernemen”, schrijft Eneco-topman As Tempelman in het plan One Planet. Foto Venema Media

Energiemaatschappij Eneco wil in 2035 volledig klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat de CO2-uitstoot van het bedrijf zelf, van de toeleveranciers en van de klanten tegen die tijd netto-nul moet zijn. Dat schrijft Eneco in het dinsdag gepresenteerde plan One Planet.

Dit gaat niet om „een inspanningsverplichting”, zei topman As Tempelman bij de presentatie van het plan. „Dit gaan we echt doen.” Alleen met zo’n ambitieuze doelstelling is het volgens hem mogelijk om te voldoen aan wat het Klimaatakkoord van Parijs van de wereld vraagt, het beperken van de opwarming tot maximaal anderhalve graad.

In de praktijk betekent het onder meer dat Eneco in 2035 stopt met de levering van gas. En om te voorkomen dat klanten met een nog niet afgeschreven verwarmingsketel blijven zitten, zal Eneco vanaf 2025 geen gasgestookte cv-ketels meer plaatsen.

Eneco heeft negen maanden aan het gedetailleerde en door de onafhankelijke energie-expert Boston Consulting Group gevalideerde plan gewerkt. Volgens Tempelman gebeurde dat met steun van Mitsubishi en Chubu, de Japanse eigenaren die het bedrijf anderhalf jaar geleden hebben overgenomen. Japan, waar de energietransitie ver achterloopt bij Europa, kijkt volgens Tempelman met grote belangstelling naar de transitie waar Eneco nu voor staat.

„De energietransitie is vooral een sociale transitie”

Eneco gaat inzetten op „radicale elektrificatie”. Dat wil zeggen dat zowel in de gebouwde omgeving, als in industrie en mobiliteit zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare stroom uit grotendeels nog te bouwen wind- en zonneparken. Eneco verwacht een verdubbeling van de hoeveelheid zon- en windenergie in 2025. En voor de jaren daarna een voortzetting van deze groei.

Ook wil Eneco het gebruik van duurzame warmte versnellen. Dat betekent dat er in 2035 geen gascentrales meer worden gebruikt voor het leveren van warmte. In plaats daarvan zullen bijvoorbeeld geothermie, elektrodeboilers, groen gas en groene waterstof voor voldoende warmte moeten zorgen.

Niet al die technologieën zijn nu al beschikbaar. Maar Eneco gaat ervan uit dat de ontwikkelingen in de komende jaren snel zullen gaan. „Twee derde van onze plannen is met het huidige beleid realiseerbaar”, aldus Tempelman.

Lees ook dit interview met topman As Tempelman

Groene waterstof

Volgens Ron Wit, directeur energietransitie van het bedrijf, zit de uitdaging bijvoorbeeld in ‘groen gas’ als alternatief voor aardgas. Eneco wil daarbij gebruikmaken van ‘kritische vergassing’, een nieuwe technologie voor bijvoorbeeld het omzetten van zogeheten natte biomassa, zoals mest, in brandstof. Vanaf 2030 zal volgens Wit zeker ook groene waterstof beschikbaar zijn.

Volgens Wit is de gemakkelijke fase van de energietransitie, zoals de ontwikkeling van zon en wind, wel voorbij. De vereiste versnelling moet nu komen van een „systeemintegratie”, waarbij verschillende technologieën elkaar in balans houden. Dat is een uitdaging nu het aandeel weersafhankelijke energiebronnen groeit en opvang van eventuele tekorten via traditionele gasgestookte centrales juist moet worden afgebouwd.

Het rapport noemt als voorbeelden van systeemintegratie het koppelen van windparken op zee aan elektrificatie in de industrie en het gebruik van accu’s in elektrische auto’s om tijdelijke overschotten aan hernieuwbare elektriciteit op te slaan.

Een andere grote uitdaging is om de klanten mee te krijgen in de energietransitie, vooral de grote, zakelijke klanten. „De energietransitie is vooral een sociale transitie”, aldus Tempelman. Hij ziet de maatschappelijke belangstelling voor vergroening snel toenemen. Duurzaam ondernemen is „de enige toekomstbestendige en succesvolle vorm van ondernemen”, schrijft Tempelman in het voorwoord van het nieuwe plan.