’500 miljoen euro schade voor sportsector door coronacrisis’

Sportondernemers zijn het hardst geraakt, vooral vanwege het missen van kaartverkoop en kantine-inkomsten.
Sportondernemers zijn het hardst geraakt, vooral vanwege het missen van kaartverkoop en kantine-inkomsten. Foto Rob Engelaar/ANP

De breedtesport heeft in 2020 door de coronamaatregelen te maken gehad met ruim 500 miljoen euro aan financiële schade. Het gaat om sportverenigingen en -ondernemers, gemeenten en sportbonden. Dat blijkt uit een rapportage van de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Het totale omzetverlies voor de breedtesport was iets meer dan 1,8 miljard euro, maar daar stond tegenover dat naar schatting 782 miljoen euro is bespaard op kosten. Verder hebben de coronasteunmaatregelen van de overheid 534 miljoen euro aan verlies gecompenseerd.

Het omzetverlies en de schade zijn het grootst bij sportondernemers. Bij die groep is het meeste verlies veroorzaakt door het wegvallen van transacties, zoals de verkoop van entreekaarten of kantine-inkomsten. Voor ondernemers is de overheidssteun onvoldoende, aldus het Mulier Instituut. Zij vangen de financiële tekorten voornamelijk op door eigen geld in de onderneming te steken, schulden aan te gaan en verder te bezuinigen.

Verenigingen zijn financieel gezien minder hard geraakt, maar maken zich wel zorgen over een teruglopend ledenaantal. Bij 43 procent van de verenigingen is het aantal leden de afgelopen twaalf maanden gedaald.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: WHO-directeur: ’50 miljard euro nodig voor vaccineren niet-westerse landen’