Brieven

Grote bedrijven

Burgers kunnen al krachtig stemmen met hun voeten

Foto ANP

Burgerparticipatie is bij veel gemeenten en publieke organisaties al onderdeel van de dagelijkse praktijk. Om inwoners te betrekken bij het maken van beleid, bij duurzaamheid, of om samen bijvoorbeeld de fysieke omgeving in te richten zoals een nieuw fietspad of het verkeersveilig maken van een winkelstraat.

In het bedrijfsleven is burgerparticipatie inderdaad nog niet ver ontwikkeld, zoals Rutger Claasen terecht signaleert (Geef burgers een rol in het beoordelen van bedrijven, 8/6). In het artikel suggereert Claassen dat naast de huidige praktijk van regulering door de overheid en rechterlijke uitspraken, zoals recent bij Shell, met name burgerparticipatie een belangrijke rol zou kunnen spelen in het bijsturen van bedrijven. Hij stelt diverse nieuwe vormen van burgerparticipatie voor.

Claassen gaat eraan voorbij dat burgers (lees: consumenten) al een uitermate belangrijke stem bij bedrijven hebben. Ze kunnen stemmen met de voeten. Geen producten of diensten kopen van bedrijven is het krachtigste middel om veranderingen van ze af te dwingen. Dat kan collectief of individueel; met hulp van (sociale) media is dat relatief makkelijk te organiseren. Daar zijn heel interessante voorbeelden van in de geschiedenis. De vraag is of nieuwe, maar praktisch ingewikkelde vormen van burgerparticipatie echt iets toevoegen.

Leidschendam