Duikende deeltjes

Wetenschapsrijm

De dag van het experiment
was heel het deeltjesvolk present
bij Tuning’s botsmachine.

Echt héél het volk? Nee, ik chargeer.
Bij de muonen was er weer
geen fractiediscipline.

Men klaagde: „Muon zijn is zwaar,
Laat ons toch thuis, geheid dat daar
Geen mens wat van zal merken.”

En nu lijkt sinds een maand of drie
de standaard deeltjestheorie
niet meer zo goed te werken…

Lees over elementaire deeltjes: De elegantie verdwijnt uit het standaardmodel