Brieven

Brieven 11/9/2021

Grote bedrijven (2)

Luister naar werknemer

Het voorstel van Rutger Claassen voor een sociale audit (Geef burgers een rol in het beoordelen van bedrijven, 8/6) is niet sterk. Bedrijven hebben naast hun aandeelhouders ook een ondernemingsraad en een raad van commissarissen. Ze moeten zich daarnaast verantwoorden ten opzichte van accountants en een woud van externe toezichthouders zoals onder meer de NMA, de Inspectie SZW en de NVWA. Minder versnipperd toezicht zou weleens beter kunnen werken dan de versnippering te vergroten door een nieuwe audit toe te voegen.

Zijn vreemdste punt is dat er geen maatschappelijke relatie zou bestaan tussen burgers en bedrijven. De bedrijven hebben de burgers toch in dienst? Daar ligt dan ook de oplossing voor het vraagstuk. Laat organisaties beter gebruikmaken van de maatschappelijke voelsprieten van de burgers die voor hen werken. De meeste organisaties benutten slechts een deel van de kennis en vaardigheden van hun mensen. Werknemers worden slechts mondjesmaat gehoord over hoe een organisatie om moet gaan met grote maatschappelijke vragen. Verander dat en er is helemaal geen sociale audit nodig. Neem de werknemer serieus als mens. Daar wordt iedereen beter van.

Rotterdam

VVD

Alle ballen op Rutte

Met de nodige verbazing las ik het artikel Ongeruste VVD’ers komen in actie tegen GroenLinks (9/6). Ad Lagas van de VVD-groep ‘Klassiek liberaal’ is een petitie begonnen om te voorkomen dat zijn partij gaat regeren met GroenLinks. Merkwaardig toch dat je jezelf ‘klassiek liberaal’ noemt en vervolgens geen petitie begint wanneer jouw partij samenwerkt met illiberale partijen als PVV (in kabinet-Rutte I) en FVD (in de provincie Brabant). VVD’ers op het Binnenhof schijnen grappen te maken over de dominante aanwezigheid van Jesse Klaver binnen GroenLinks, het zou in die partij alleen maar om hem draaien. Enige zelfreflectie ontberen deze politici blijkbaar, want binnen de VVD is het al jaren alle ballen op Rutte. Ook opvallend trouwens dat binnen GroenLinks lang niet zoveel gemor is over een eventuele samenwerking met de VVD. Daar is blijkbaar meer gevoel voor realpolitik en beseffen ze wél dat je in deze polariserende tijden juist de verbinding moet zoeken en dat we niet verder geraken met oude politiek.

Lees ook dit artikel: VVD’ers ongerust over GroenLinks, ‘partij van drammers en actievoerders’

Formatie

‘Links’ niet achterhaald

De begrippen rechts en links behoren tot de oude politiek (9/6). Aldus Tom Segaar in zijn brief. Wat is ‘links’? De beweging en gezindheid die streven naar: radicaal humanisme; wezenlijk meer gelijkheid in macht, inkomen, vermogen en kennis; doortastende bescherming van moeder aarde; veel meer collectieve verantwoordelijkheid; culturele, ethische en politieke vrijheid; krachtig verzet tegen fascisme, racisme en seksisme; onderdrukking van militarisme en oorlogszucht. Me dunkt bepaald geen achterhaalde ambities.

In de ongeveer zestig jaar dat ik inmiddels politiek en samenleving volg, klinken met de regelmaat van de klok geluiden als die van Segaar. Bijna altijd komen ze uit de rechtse hoek. Dat kan geen toeval zijn.

Amsterdam

Van Lienden

Het échte grote geld

Makkelijk scoren van Twan Huys in Buitenhof om met redactionele ondersteuning de handige Sywert van Lienden te grillen over zijn 9 miljoen. En dapper van Van Lienden om zich vrijwillig daaraan te onderwerpen. Natuurlijk is de manier waarop hij die exorbitante winst verkreeg immoreel en niet uit te leggen, zoals hij enkele keren toegaf. En voor het grote publiek is het aangenaam politiek correct er verontwaardigd over te zijn.

Maar gaat Twan Huys straks op dezelfde interrumperende wijze toppolitici of -ambtenaren grillen over de 5 miljard euro onrechtmatig uitgegeven zorgkosten in 2020 volgens de Algemene Rekenkamer? Hoeveel miljoenen zijn daarvan aan strijkstokken blijven hangen? Zal onderzoek naar wanbeheer of misbruik van dat écht grote geld wat opleveren? Als belastingbetaler is dat geld evengoed van mij. En hoeveel morele kompassen slaan bij die 5 miljard de verkeerde kant uit?

Tytsjerk
Lees ook dit artikel: Zelfs corona geen excuus voor deze financiële rommel