‘Staat kan honderden nieuwe asielzaken verwachten’

Asielzoekers De IND moet voortaan onderzoeken of de door de vluchteling aangeleverde documenten authentiek zijn, aldus het Europees Hof. Eerder moest de aanvrager dat zelf aantonen.
Het asielzoekerscentrum in Ter Apel.
Het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Foto Huisman Media/ANP

Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie leidt waarschijnlijk tot honderden nieuwe asielaanvragen van afgewezen asielzoekers. Dat concludeert Vluchtelingenwerk donderdag.

Eerder op de dag oordeelde het Europese hof dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voortaan zelf moet onderzoeken of de door de vluchteling aangeleverde documenten authentiek zijn, in plaats van de aanvrager zelf te laten aantonen dat de geleverde bewijzen echt zijn, zoals nu het geval is. Als niet kan worden vastgesteld dat het aangeleverde bewijs echt is, moeten de documenten alsnog meegewogen worden in de beoordeling. Nu de bewijslast omgekeerd is denkt Vluchtelingenwerk dat hierdoor „honderden, mogelijk duizenden” afgewezen asielzoekers opnieuw een asielaanvraag zullen gaan doen.

Aan de dood ontsnapt

Het hof kwam tot de uitspraak in de zaak van een Afghaanse asielzoeker die in Afghanistan als chauffeur voor een overheidsfunctionaris heeft gewerkt. Hij ontsnapte, bij gerichte aanslagen op zijn voertuig door de Taliban, meermaals aan de dood. Hij werd door de Taliban ook benaderd om zijn werkgever aan hen uit te leveren. Toen hij dit weigerde werd hij met de dood bedreigd en vluchtte hij naar Nederland, waar hij een asielaanvraag deed.

De asielaanvraag van de Afghaanse man werd in 2017 afgewezen. Hoewel de man documenten van de Afghaanse brandweer had die aantoonden dat de terreurgroep geprobeerd had zijn huis in brand te steken, werden zijn beweringen over de bedreigingen van de Taliban niet geloofd.

In 2019 ging de Afghaan tegen de afwijzing in beroep, maar opnieuw werd zijn aanvraag afgewezen, omdat volgens de IND de brandweerpapieren kopieën waren. Het hof is van mening dat de IND hier de echtheid van deze documenten had moeten onderzoeken, in plaats van dit aan de asielvrager over te laten, omdat het voor de IND eenvoudiger is om contact te leggen met een buitenlandse overheid.