Israël

Brand bij Jeruzalem

Foto Ahmad Gharabli/AFP

Een blusvliegtuig boven de bossen van Abu Ghosh, een plaats in de heuvels bij Jeruzalem, probeert een einde te maken aan enkele bosbranden. Op drie plaatsen waren woensdag branden uitgebroken. De brandweer rukte uit met tien blusvliegtuigen en zeventig brandweerteams. Hoewel het droog is geweest in het gebied, bestaat de verdenking dat de branden zijn aangestoken. Volgens de brandweer is er in elk geval al tien hectare bos verloren gegaan. Het blussen zou de hele nacht doorgaan, verklaarde de brandweer woensdagavond.