Brieven

Brieven 10/6/2021

Formatie

Partij is middel, geen doel

In het opiniestuk Koppeling aan GroenLinks is de ondergang van de PvdA (9/6) betoogt Joop van Holsteyn dat de PvdA ‘haar eigen graf graaft’ door niet aan een kabinet te willen deelnemen zonder GroenLinks. Hij schrijft niet waarom dat erg is. Inderdaad, samen regeren maakt elkaar beconcurreren om kiezers ondoenlijk. Maar wat dient die concurrentie anders dan het (heel misschien) overleven van de partij? Een partij is een middel, geen doel. Het bereiken van de échte doelen, de veranderingen in de samenleving waar PvdA en GroenLinks het voor 99 procent over eens zijn, vraagt om het uitvergroten van overeenkomsten, niet van verschilletjes. Als het enige verschil echt de grootte van de kaartenbak is, dan is het hoog tijd samen aan de slag te gaan en samen te herrijzen.

Den Haag

Italië

Topprestaties?

De Italiaanse ambassadeur in Nederland gaf in reactie op het afscheidsstuk van Marc Leijendekker hoog op van de topprestaties van zijn land (Italië, de achtste economie, verandert wel degelijk, 8/6). Bij mij kwam onmiddellijk de vraag op: hoe is het dan toch mogelijk dat een land met zulke topprestaties niet in staat is op eigen kracht uit de crisis te geraken? Sterker, dat het hiervoor afhankelijk is van monetaire transfers afkomstig uit onder andere kleine, minder presterende, noordelijke landen. Mogelijk kan onderzoek naar de oorzaken van deze financiële wantoestanden deze prangende vraag beantwoorden. Inderdaad: het onderzoek waar Wopke Hoekstra in maart-april 2020 voor gepleit heeft; en waarvoor hij weggehoond werd, waarschijnlijk ook door bovengenoemde ambassadeur.

Renkum

Denemarken

Ontken problemen niet

In het artikel In Denemarken radicaliseert het asielbeleid in hoog tempo (5/6) komt Leo Lucassen met een zwaar aangezette negatieve beschrijving van het nieuwe asielbeleid in Denemarken. Ja, het nieuwe beleid is inderdaad stevig maar daar is natuurlijk een reden voor. Die reden is het tegengaan van de komst van grote aantallen economische gelukszoekers die weinig bijdragen aan de samenleving. Het grootste deel van de ‘asielzoekers’ behoort tot deze categorie. Ook voor echte politieke vluchtelingen valt niet direct in te zien waarom opvang in de regio per definitie slechter zou zijn dan het opvangen in Europa. We kennen allemaal de schrijnende voorbeelden van afgewezen asielverzoeken na jarenlang verblijf in Europa. Er bestaat geen makkelijke of pijnloze oplossing voor dit probleem en de enige maatregel die tot op heden gewerkt heeft is de zogenaamde Turkije-deal. Denemarken gaat nu een stap verder door ook de opvang na goedkeuring in principe in de eigen regio te willen regelen. Dat is hard maar niet per definitie slecht. Onze vergrijzende samenlevingen hebben behoefte aan een gereguleerde inflow van nieuwkomers zoals bijvoorbeeld Canada en Australië dat doen. Dat betekent een jaarlijks quotum en toegevoegde waarde voor de maatschappij. Dat zou leidend moeten zijn bij het toelaten tot het land en niet alleen de toegewezen asielstatus. Lucassen probeert het allemaal nog een beetje negatiever te maken door te stellen dat de Deense regering „geobsedeerd is door het – maar zeer ten dele door feiten ondersteunde – beeld van islamisering en parallelle samenlevingen”. Pardon? Is Lucassen vergeten waarom grote groepen migranten niet vatbaar zijn voor bijvoorbeeld coronabeleid? Natuurlijk is er sprake van gettovorming en parallelle samenlevingen in grotere steden, met name in islamitische gemeenschappen. Ook dat is geen makkelijk oplosbaar probleem, maar ontkennen of bagatelliseren helpt zeker niet.

Rhoon